Zásahová jednotka SDH Velhartice

Jednotka je součástí základních složek IZS a je zařazena do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany.

  • Kategorie jednotky: JPO III/1

  • Zřizovatel jednotky: Obec Velhartice

  • Velitel jednotky: Jaroslav Breu