Kroužek mladých hasičů

Příspěvky aktualizace:

Příspěvky níže slouží k informování dětí a jejich rodičů o činnosti kroužku, podrobnostech ke schůzkám a termínech soutěží.

Od října 2016 jsou informace o termínech a časech schůzek kroužku rozesílány prostřednictvím SMS zpráv! Podpora v podobě zpráv o cvičeních kroužku na těchto webových stránkách je omezena a lze ji brát jako doplňkovou.

______________________________________________________

 

HLEDÁME NOVÉ ČLENY KROUŽKU

více info

______________________________________________________

 

Aktualizace 14. 2. 2018

V neděli 18. 2. 2018 proběhne mimořádná akce kroužku MH.

Ve 13:30 hod odjezd od hasičské zbrojnice do plaveckého bazénu v Sušici. Návrat k hasičské zbrojnici před 16. hod.

 

______________________________________________________

Aktualizace 20. 1. 2018

Přezkoušení členů kroužku z okruhů odborností proběhne 14. 2. 2018 od 17 hod.

______________________________________________________

 

 

Aktualizace 18. 10. 2017

Doplnění pokynů na sobotní soutěž mladých hasičů v Předslavi

Sraz dětí  21. 10. 2017 v 9:30 hod u velhartické hasičské zbrojnice.

S sebou /jako na všechny soutěže/ pevnou sportovní obuv, kalhoty/tepláky s dlouhými nohavicemi, vysoké ponožky, ostatní oblečení dle počasí, dostatek pití a svačinu. Dále doporučujeme tenké bezprsté (cyklistické) rukavice.

Předpokládáný návrat okolo 15 hod (Rodiče dětí z jiných částí obce budou vyrozuměni o návratu ze soutěže SMS zprávou).

______________________________________________________

Aktualizace 25. 9. 2017

TERMÍN PŘÍŠTÍ SCHŮZKY KROUŽKU MH:

Středa 27. 9. 2017 od 16:00 do 18:00.

Téma schůzky bude důležité pro podzimní kolo hry Plamen - doražte všichni!

Lezení, střelba, práce s mapou a busolou.

______________________________________________________

 

Nové info pro kroužek - září 2017

DŮLEŽITÉ INFO PRO RODIČE

POZOR !!! Nutno dodat fotografie dětí a to do 22. 9. 2017. Postačí v digitální podobě na e-mail jan.dufala@seznam.cz nebo websdhvelh@email.cz .

Fotografie nesmí být rozostřená a musí se jednat o fotografii s nerušivým jednotným pozadím, celým obličejem, zpředu, bez pokrývky hlavy a bez stínů (parametry průkazové fotografie). Fotografie může být neořezaná (klidně celá postava), správce evidence SDH si ji doupraví sám!

Lze dodat i tištěné fotografie - velikost alespoň průkazková. Tyto fotografie dodávejte Vilmě Brandtové (Cukrárna Velhartice), Janu Dufalovi ml. (Velhartice 181) nebo do kanceláře provozovny Plzeňského díla - Dita Šedlbauerová nebo Jaroslav Breu.

Dodržte termín dodání, protože se jedná o nekompromisní termín navazující na požadavky OSH Klatovy!

 

Kroužek po prázdninách v září 2017 opět začal fungovat - tradičně středeční odpoledne. Každá schůzka kroužku je avizována prostřednictvím SMS zpráv.

Činnost na září a říjen jsou témata ZPV (Závodu požární všestrannosti), neboť 23. 10. 2017 se kolektiv bude účastnit podzimního kola hry Plamen - ZPV. Disciplíny závodu jsou: uzlování, lezení, střelba, zdravověda, požární ochrana a topografie.

 

Video s disciplínami podzimního kola sdílíme níže.

 

 

Další videa (zjm. s uzlováním) jsou k nalezení v záložce Podklady a odkazy kroužku.

______________________________________________________

Květen 2017 - Mimořádná cvičení kroužku a jarní kolo soutěže Plamen.

S ohledem na blížící se závěrečnou soutěž hry Plamen je nutné uspořádat mimořádná cvičení a sice:

Pondělí 1.5.2017 od 14:00 do 17:00.

Pátek 5.5.2017 od 18:00 do 19:00.

Pondělí 8.5.2017 od 13:30 do 16:30.

Pátek 12.5.2017 od 18:00.

Pátek 19.5.2017 od 18:00.

 

Soutěž Plamen v Pačejově 20.5.2017

Odjezd na soutěž od hasičské zbrojnice ve Velharticích v 7:00. Návrat v odpoledních hodinách (rozhodně po obědě).

Děti musí mít pevnou sportovní obuvi a kalhoty s dlouhými nohavicemi! S sebou lahev s vodou a svačinu. Doporučujeme drobné peníze na občerstvení.

______________________________________________________

 

Zimní setkání kolektivů mladých hasičů a nové odznaky odbornosti

Děti z hasičského kroužku se v sobotu 18.2.2017 zúčastnily zimního setkání kolektivů mladých hasičů. To se uskutečnilo v nové sportovní hale na Kašperských Horách. Připravena byla řada soutěží ať už s hasičskou nebo čistě sportovní tématikou.
V pátek 24.2.2017 proběhlo v naší hasičské zbrojnici přezkoušení 7 členů kroužku k získání odznaků odborností. Všichni mladí hasiči se svědomitě připravili, každý si tedy odnesl zasloužený diplom a v blízké době budou dodány i odznaky. Přezkoušení proběhlo za přítomnosti nejvyšších funkcionářů SDH Velhartice.

Odznaky odbornosti v roce 2017 získali:

  • Jan Sádlík - strojník junior
  • Veronika Jarošíková - strojník junior
  • Štěpán Bubela - strojník junior
  • Jakub Marek - strojník junior
  • Tereza Waldmanová - preventista junior
  • Jan Volák - preventista junior
  • Valentýna Matasová - kronikář

 

______________________________________________________

Aktualizace 16.2.2017 - odborky mladých hasičů

V pátek 24.2.2017 proběhne od 17:10 v hasičské zbrojici přezkoušení členů kolektivu mladých hasičů k získání odznaků odborností!

______________________________________________________

 

Aktualizace 10.10.2016 - přesun cvičení & pokyny na soutěž v Nýrsku

Ve středu 12.10.2016 neproběhne pravidelná schůzka kroužku MH! Náhradní termín bude pátek 14.10.2016 a to od 14:30 do 16:00 hod. Bude se jednat o poslední cvičení před podzimním závodem a na tomto cvičení vysvětlíme podrobnosti + procvičíme štafetu 4x60 m.

 

Pokyny na sobotu - podzimní kolo soutěže Plamen v Nýrsku:

V sobotu 15.10.2016 sraz v 11:00 u hasičské zbrojnice.

Doporučujeme s sebou: Pití, menší svačina, náhradní tričko, náhradní ponožky, rukavice (vhodné jsou cyklistické - s "děravými prsty"). Všichni budou mít pevnou sportovní šnerovací obuv, vyšší ponožky a dlouhé nohavice!

Návrat v pozdějších odpoledních hodinách.

______________________________________________________

 

Aktualizace 29.9.2016 - zápis z nácviku na ZPV

Ve středu 28.9.2016 ve 14:00 se děti z kroužku sešli v plném počtu na cvičení, které bylo zaměřeno jako nácvik na Závod požárnické všestrannosti, na který jedeme 15.10.2016. Kromě disciplín zařazených do ZPV bylo připraveno i zpestření v podobě hledání hydrantů na části vyznačené trasy - v ulicích "Na Panské". Tutéž aktivitu jsme zařadili do programu kroužku již před rokem. Kromě procvičení ryze hasičské tématiky "najdi hydrant" je žádoucí, aby se děti naučili fungovat jako tým - rozdělit si "kdo kde bude hledat", dokázat se zorientovat v mapě i ve skutečném prostředí a správně zapsat místo do mapy. Děti byly rozděleny do dvou hlídek, což je motivovalo k většímu snažení (touha vyhrávat a soupeřit se ani v jednom malém kolektivu nezapře). Ještě před odchodem od hasičárny byly prověřeny jejich znalosti na téma "požární ochrana". Následně se hlídky vydaly na trasu. Na horním konci "Panské" se nacházel první bod s indicií pro zjištění dalšího postupu. Zde musely obě hlídky použít mobilní radiostanici. Podmínkou bylo se správně zahlásit a předat nalezené heslo. Obě družstva zvládla komunikaci na výbornou a obdržela radu kudy dál. Další indicie čekala na sloupku u statku VESA, tam cestu prozradila topografická značka, která udávala směr "Hrady, zámky, tvrze". Děti zamířily tedy k velhartickému hradu. Poslední určení trasy je čekalo u modřínového lesa před hradem. Tam visela indicie s azimutem. Obě družstva jej dokázala určit a došla ke skanzenu. Dále byla trasa vyznačená fáborkami. Pod prudkými serpentýnami čekalo tématické stanoviště - překonání vodorovného lana. Další stanoviště bylo na opračné straně říčky na posezení "u mlýnků". Zde byly ověřeny znalosti zdravovědy a topografie. Hlídky, které i toto zvládly, mohly vyrazit opět na druhý břeh Ostružné k poslednímu stanovišti i čistírny odpadních vod. Stanoviště se skládalo ze dvou úkolů - střelba ze vzduchovky na špalíčky a uzlování. V 17:00, po třech hodinách, bylo cvičení ukončeno fotkou u hasičské Avie.

Fotky ze cvičení

 

Další cvičení budou do půlky října stále každou středu probíhat v časech dle SMS informací.

Vzhledem k limitnímu počtu dětí docházejících na kroužek, je žádoucí, aby se podzimní soutěže ZPV (15.10.2016) zúčastnili všichni.

______________________________________________________

 

Aktualizace 25.9.2016

21.9.2016 jsme procvičovali opět dílčí disciplíny, které nás čekají na podzimním kole hry Plamen (Nýrsko, 15.10.2016). Jako bonus jsme se naučili používat mobilní radiostanice (laicky tzv. "vysílačky") a zásadám komunikace radiového spojení.

Ve středu 28.9.2016 proběhne avizované cvičení, které bude stěžejní pro přípravu na "Závod požární všestrannosti". Sraz u hasičárny ve 14:00 hod. Předpokládané ukončení 17:00 hod.

 

Videoinstruktáž pro Závod požární všestrannosti

 

S radostí oznamujeme, že náš tým instruktorů kroužku MH je od 24.9.2016 posílen o členku SDH Velhartice, Ivanu Breuovou, která navíc úspěšně složila zkoušky na školení vedoucích a instruktorů MH pořadaném OSH Klatovy. Získala tak kvalifikaci III.stupně.

______________________________________________________