Archiv kroužku

Aktualizace 29.6.2016

Dne 29.6. od 17:30 jsme uspořádali poslední setkání kroužku pro tento školní rok. Pro děti jsme připravili "stopovanou" - výpravu za "pokladem". Hlavní náplní bylo opakování topografie. Prvním úkolem bylo určit v mapě výchozí polohu (hasičárna) a zorientovat mapu (buzolou). Další postup byl k bývalé hasičárně (po různých nápovědách děti došly k bývalé kampeličce - kdysi požární zbrojnici). Od kampeličky museli členové výpravy zvolit správnou cestu na základě udaného azimutu. Nabrali jsme správný směr a po zdolání dalších nástrah (objevení bývalé malonické cesty, přenos zraněného). jsme došli na křižovatku na "Třešňovce". Zde byl oznámen poslední směr a přibližné místo uložení "pokladu". Na horizontu staré malonické cesty ho po chvíli děti objevily a podělily se o sladkou odměnu za jejich celoroční práci. Příští schůzka na začátku září.

Hezké prázdniny přejí vedoucí kroužku MH.

______________________________________________________

 

Aktualizace 18.5.2016

Poslední setkání kroužku MH tohoto školního roku proběhne ve středu 15.6.2016.

EDIT: Poslední schůzka ve středu 29.6.2016 od 17:30.

______________________________________________________

Aktualizace 29.5.2016

Setkání kroužku MH proběhne ve středu 1.6.2016 v 16:30. 

______________________________________________________

 

Aktualizace 18.5.2016

Na poměrně náročném cvičení 18.5.2016 jsme procvičili poslední disciplínu na sobotní soutěž hry Plamen - útok CTIF.

V pátek 20.5.2016 v 15:30 sraz u hasičárny za účelem brigády. Strávíme zhruba 1/2 hodiny v klubovně a pak se přesuneme na školní hřiště, kde budeme hodinu. Účast za každého počasí!
S sebou: pracovní oblečení, příp. i rukavice, hadřík na utírání nábytku (savý), 1 kus zahradního nářadí - koště / motyka / rýček / hrábě.

V sobotu 21.5.2016 v 7:00 sraz u hasičárny - odjezd do Malého Boru na soutěž = jarní kolo Plamen (závěřečná soutěž za celý školní rok).
Návrat v odpoledních hodinách.
S sebou: pevnou sportovní obuv, kalhoty/tepláky s dlouhými nohavicemi, triko krátký rukáv, svačinu+vodu, drobné peníze na občerstvení.

Příští schůzka kroužku ve středu 25.5.2016.

 


______________________________________________________

Aktualizace 4.5.2016

Vytvořili jsme novou podzáložku, kam jsme přidali podklady pro domácí přípravu členů kroužku.

Zatím tam lze nalézt instruktážní videa ke všem disciplínám, které budou náplní jarního kola v Malém Boru (21.5.2016).

Doporučujeme všem shlédnout (kromě "požárního útoku", který máme již docela zažitý).

V příspěvku níže jsme aktualizovali info k některým termínům...

______________________________________________________

 

Aktualizace 29.3.2016

Na schůzce kroužku dne 23.3.2016 jsme dokončili nástěnky potřebné pro celoroční činnost hry Plamen. Ty se brzy objeví na veřejných místech ve Velharticích.

Příští pravidelná schůzka kroužku: 6.4.2016, 16:30 hod;

dále pak 20.4.2016, od 16:30 hod.

______________________________________________________

Aktualizace 17.3.2016

report ze zimního setkání v Nýrsku:

V sobotu 12.3.2016 se kolektiv mladých hasičů SDH Velhartice zúčastnil Zimního setkání mladých hasičů, které se letos konalo v Nýrsku. Děti plnily 17 disciplín, při kterých procvičili dosud získané znalosti a dovednosti, ale i svou fyzičku. Disciplíny byly například uzlování, signály, hod míčem na koš, metaná, střelba na branku, skok přes švihadlo, šplh, žebřiny, určování dopravních značek, topografie a orientace mapy a další. Jednou disciplínou bylo také oblékání hasiče do zásahového oblečení a následné překonání krátké vzdálenosti na čas.
Náš kolektiv poslal do soutěže dva pětičlenné týmy, jeden tým starších a jeden mladších dětí. Výsledky týmů jsou uvedeny níže, avšak pochlubit se můžeme zjm. úspěchem Honzíka Voláka, který nasbíral nejvíce bodů v součtu ze všech disciplín a umístil se tak mezi mladšími chlapci na prvním místě. Gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci!

Výsledky družstev:

Mladší děti získaly 16.-17. místo z 41 družstev.

Starší děti obsadily 36.-37. místo z 46 družstev.

 

příští pravidelná schůzka kroužku: 23.3.2016, 16:30 hod

______________________________________________________

 

Aktualizace 24.2.2016

Vyhodnocení přezkoušení z odznaků odborností a dodatečné info k výjezdu do Nýrska

Ve středu 24.února byli někteří členové kroužku přezkoušeni z "odborek" pro hru Plamen. Přezkoušení se skládalo z testu a ústních otázek pro členy starší a členové mladší byli přezkoušeni ústně.

Na zkoušení byli přítomni:

 • starosta obce Velhartice a jednatel SDH Velhartice Pavel Prosr
 • starosta SDH Velhartice František Rech
 • velitel sboru a velitel jednotky SDH Velhartice Jaroslav Breu
 • vedoucí kroužku Vilma Brandtová
 • instruktor kroužku Jan Dufala
 • instruktorka kroužku Jana Kreisová

 

Členové zkoušení z odborek:

 • Kristýna Kubíková (kronikář)
 • Jan Šebesta (strojník)
 • František Matas (preventista)
 • Valentýna Matasová (preventista)
 • Jan Volák (strojník jun.)
 • Štěpán Bubela (preventista jun.)
 • Veronika Jarošíková (preventista jun.)

 

Potřebný počet odborek pro hru Plamen členové splnili. Tím tedy jako kolektiv zvládli další podmínku v celoroční činnosti. Všem gratulujeme za předvedené znalosti!

 

Rozdány byly informační lístky pro rodiče ohledně výjezdu na setkání MH v Nýrsku (sobota 12.3.2016).

Účast potvrďte na uvedené tel.číslo nejpozději do 28.2.2016! Více info v příspěvku níže...

Příští pravidelná schůzka kroužku proběhne 9.3.2016 od 16:30 hod. Psací potřeby s sebou!

 

______________________________________________________

Aktualizace 10.2.2016

Příští schůzka kroužku proběhne ve středu 24.2.2016 od 16:30 hod, ale pouze po ty, kteří si vybrali plnění některého z "odznaků odbornosti" (prakticky tedy skoro všichni).

Členové plnící odbornost strojník, kronikář a preventista budou nejdříve psát test, poté budou přezkoušeni ze 3 otázek.

Členové plnící odbornost strojník junior a preventista junior budou pouze přezkoušeni ze 3 otázek, poté se budou věnovat práci na dokončování tématických nástěnek či procvičování dovedností.

Na závěr (cca před 18:00) budou vyhodnoceny výsledky přezkoušení a předány potvrzení o absolvování (odznaky a samolepky do průkazek budou dodány později).

 

Zimní sjezd kolektivů MH zapojených do hry Plamen

V sobotu 12.3.2016 se pojede do Nýrska. Bude se jednat o akci v tělocvičně. Připraveno je 16 disciplín - sportovní, znalostní a zabavní.

Přihlášky s informacemi dostanou členové kroužku na příští schůzce - 24.2.2016.

Hlavní informace:

 • odjezd od hasičské zbrojnice Velhartice v 7:40 hod
 • sportovní oblečení (teplákovka) na sebe a hlavně přibalit do batohu druhé boty = sportovní sálovou obuv se světlou (nebarvící) podrážkou - ideálně boty, které nosí děti na tělocvik do tělocvičny v ZŠ či obdobné
 • občerstvení bude zajištěno, i tak ale doporučujeme pití a drobnou svačinu na cestu
 • návrat v odpoledních hodinách (upřesníme)

 

  Oficiální pozvánka od OSH k nahlédnutí.

 

______________________________________________________

Aktualizace 1.2.2016

Příští schůzka kroužku proběhne ve středu 10.2.2016 od 16:30 hod.

Úkolem bude dokončení tématických nástěnek, které jsme začali vyrábět na schůzce 27.1.2016.

Také bude stanoven termín přezkoušení členů k získání odznaků odbornosti. (Termín jsme na žádosti posunuli.)

______________________________________________________

 

Aktualizace 15.1.2016

První lednovou schůzku máme za sebou. Proběhla 13.1. v klubovně hasičské zbrojnice. Zhodnotili jsme domácí práce členů, kteří se chystají na plnění "odznaků odbornosti", zopakovali nejnutnější probranou látku, atd. Schůzka byla společná pro obě skupiny a stejným způsobem budou organizována i příští setkání. 

Další schůzka proběhne ve středu 27.1.2016 od 16:30 hod. Žádáme všechny, aby si donesli fixy / pastelky / psací pera, příp. i nůžky a lepidlo na papír. Budeme se věnovat plnění dalšího okruhu celoroční činnosti hry Plamen:

Kolektiv má za úkol vyhotovit 3 nástěnky s tématikou PO.

Možná témata ke zpracování:

- tóny sirén, varování obyvatelstva, jak se zachovat při mimořádné události

- čísla tísňových linek, jak správně ohlásit mimořádnou událost

- pravidla pro rozdělávání otevřeného ohně, pálení větví a listí

- čištění a údržba komínů

- druhy hasicích přístrojů, co čím (ne)hasit

 

Níže znovu kopírujeme odkazy na látku k odznakům odbornosti:

hra/aplikace freeware ke stažení:

MladyHasic.exe

pracovní listy ve formátu pdf:

Preventista - junior

Strojník - junior

Preventista

Strojník

Kronikář


 

Přijďte připraveni!

______________________________________________________

 

 

Aktualizace 5.1.2016

První schůzka v roce 2016 proběhne ve středu 13.1.2016 od 16:30 v hasičské zbrojnici, a to pro mladší i starší skupinu. Následující schůzky budou rovněž organizovány pro mladší i starší skupinu společně. Schůzky budou v následujícím období každý sudý týden ve středu.

První lednová schůzka je zároveň posledním možným termínem pro zaplacení členských příspěvků.

______________________________________________________

 

 

Aktualizace 26.11.2015 - DŮLEŽITÉ!!

Změna v termínu pro skupinu starších: Poslední prosincová schůzka neproběhne v pondělí 7.12., ale v úterý 8.12. od 16:00 do 17:15!

Pro skupinu mladších zústává platná středa 9.12. od 16:00 do 17:15.

Dále informace pro všechny členy kroužku (která bude předána i SMS/e-maily):

PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ PRO ROK 2016

Členské příspěvky SH ČMS musí být předány nejpozději v den konání výroční valné hromady, tj. 2.1.2016.

Příspěvky mohou být předány dětmi na kroužku přítomnému vedoucímu nebo individuálně po domluvě s vedoucím kolektivu MH, případně starostovi SDH.

Výše členského příspěvku pro rok 2016 je 50 Kč.

Nezaplacení příspěvku znamená zánik členství v SDH.

______________________________________________________

 

Aktualizace 22.11.2015 (platné pro obě skupiny) - DŮLEŽITÉ !!!

Po několika týdnech výpadků v konání kroužku se opět budeme pravidelně (1x za 14 dní) věnovat činnosti. I přes zimní období bude program nabitý a náplň kroužku neméně důležitá než v letních měsících!

 

TERMÍNY SCHŮZEK KROUŽKU PRO PROSINEC 2015:

Skupina starších: Pondělí 23.11.2015 od 15:30 do 17:00; Pondělí 7.12.2015 od 17:00 do 18:15 - zrušeno - přesun na úterý 8.12. od 16:00.

Skupina mladších: Středa 25.11.2015 od 15:30 do 17:00; Středa 9.12.2015 od 16:00 do 17:00.

 

TÉMATA SCHŮZEK KROUŽKU PRO PROSINEC 2015:

Náplní prosincových schůzek bude plnění témat z okruhů celoroční činnosti. Konkrétně příprava na získávání odznaků odborností jednotlivců z kolektivu a výroba plakátů s tématikou PO. Proto žádáme, aby si členové kroužku nosili na schůzky psací potřeby, nejlépe i fixy (barevné, lihové, zvýrazňovače,..), aby se každý mohl zúčastnit naplno.

 

Podklady k odznakům odbornosti:

Zábavný vzdělávací program, který si může každý stáhnout a nainstalovat. Obsahuje témata k přípravě jak pro mladší, tak pro starší členy: MladyHasic.exe

Program "Mladý hasič" máme k dispozici i na CD. Lze po domluvě zapůjčit.

Dále odkazy na samostatné prezentace ve formátu pdf k jednotlivým odbornostem.

Odbornosti "junior" jsou určeny pro kategorii mladších dětí (do 11 let). Odbornosti cvičitel, velitel a instruktor jsou navazující a tudíž je nelze získat bez požadovaných odborností.

Preventista - junior

Strojník - junior

Preventista

Strojník

Kronikář

Cvičitel

Velitel

Instruktor

 

ZAČLENĚNÍ STARŠÍCH ČLENŮ KROUŽKU MEZI "DOSPĚLÉ" HASIČE

Členové kroužku dosahnuvší v roce 2015 věku 15 let budou již přizváni na výroční valnou hromadu SDH Velhartice, která se bude konat první lednovou sobotu. Tímto budou oficiálně zařazeni do celkové činnosti SDH (kromě činnosti JSDH). Účastnit se aktivit kroužku budou tito členové moci i nadále, avšak s podmínkou (dle pravidel SH ČMS), že se nezúčastní soutěžních kol hry Plamen.

______________________________________________________

 

Aktualizace 30.10.2015 (platné pro obě skupiny)

Cvičení starších dětí v pondělí 9.11.2015 odpadá. Tentokrát bude spojené s mladšími ve středu.

Cvičení mladších dětí proběhne ve středu 11.11.2015.

______________________________________________________

 

Aktualizace 18.10.2015 (platné pro obě skupiny)

Cvičení ve dnech 19.10. a 21.10. odpadají.

Informace na příští týden se objeví během soboty 24.10.2015.

Pondělní kroužek 26.10.2015 z organizačních důvodů také nebude.

 

Podzimní kolo hry Plamen kroužku mladých hasičů proběhlo

V sobotu 17.10.2015 se desetičlenné družstvo dětí v doprovodu 3 instruktorů kroužku a jednoho dalšího člena zúčastnilo na železnorudském Belvederu závodu požárnické všestrannosti a štafetového běhu CTIF.

Vyrazili jsme v 10:30. V první části soutěže museli soutěžící zvládnout štafetu CTIF (pro 8 závodníků) a v druhé části závod požárnické všestrannosti (ZPV), kde startovaly 2 pětičlenné hlídky.

Po celou dobu akce bylo k dispozici solidní zázemí zajištěné pořadateli, vč. občerstvení a teplých nápojů pro účastníky zdarma. Dále bylo velmi kvalitně zajištěno případné ošetření a transport pro zraněné soutěžící. Z našich dětí k největší radosti nikdo k úrazu nepřišel a nikdo se na žádné z disciplín nevzdal. Výsledek pro započtení do celoročního hodnocení je pro kolektiv dětí SDH Velhartice 31 bodů.

Po splnění disciplín jsme při zpáteční cestě odměnili soutěžící děti ještě zastávkou v cukrárně Sněhurka na Železné Rudě (hrazeno z prostředků SDH Velhartice).

FOTKY ZDE

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aktualizace 28.9.2015 (platné pro obě skupiny)

Pondělní cvičení starších dětí 28.9. neproběhlo (státní svátek).

Středeční cvičení mladších dětí 30.9. od 17:00.

Následující týden cvičení běžně - starší v pondělí 5.10. a mladší ve středu 7.10.

V závislosti na počasí a počtu přítomných vedoucích se mění i náplň jednotlivých cvičení. Choďte tedy na cvičení připraveni jak na teoretickou část (sešit + písadlo), tak na praktickou část /s ohledem na chladnější počasí v podvečerních hodinách!!!/ v pevné šněrovací obuvi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aktualizace 23.9.2015 (platné pro obě skupiny)

Středeční cvičení 23.9.2015 proběhlo spojeně pro obě skupiny. Počasí naštěstí vyšlo, takže jsme se mohli věnovat naplánované činnosti venku.

Začali jsme s poznáváním správné techniky překonávání úseku po vodorovném napnutém laně. Skupina starších s tímto byla seznámena již v pondělí, takže její členové pomáhali mladším s nástupem na lano a s jištěním.

Po několika pokusech jsme se přesunuli z lesa na fotbalové hřiště, kde jsme připravili podmínky k plnění úkolu střelby ze vzduchovky na dřevěné špalíčky.

Před samotnou prací s puškou jsme všechny důrazně použili o zásadách chování při této disciplíně. Poté si každý mohl vyzkoušet střelbu na špalíčky a nabíjení. Čas uplynul bohužel rychleji a někteří museli ještě před "odstřílením" svých diabol jít domů. O nic však nepřijdou. Střelba se bude cvičit před soutěží ještě alespoň 1x.

Pro ty, kteří mají možnost trénovat ve svém volném čase přikládáme informace k simulování těchto 2 stanovišť tak jak bude na soutěži ZPV:

Střelba: ze vzdálenosti 10 m v leže na 3 špalíčky položené 30 cm od země. Špalíčky mají rozměry 7x5x2 cm a jsou 10 cm od sebe.

Lezení: vodorovně napnuté lano cca 180 cm od země (max 200 cm). Vzdálenost mladší 300 cm, starší 400 cm. Nesmí se dotknout země.

Na závěr patří dík starším klukům, kteří byli ochotni přijít dříve a pomoci s přípravou lezeckého stanoviště.

Fotky ze cvičení ZDE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Aktualizace 21.9.2015 (platné pro obě skupiny)

Skupina starších si v rámci přípravy na ZPV podzimní soutěže v pondělí 21.9.2015 vyzkoušela lezení po laně. Praxe ukázala, že nevhodné oblečení (krátké kalhoty) i obuv (sandály, plátěné boty) se bolestivě vymstí. Diskutovalo se i o použití rukavic, protože některé děti lano řezalo do dlaní. Zde je ale nutno zdůraznit, že pokud chtějí na soutěži Plamen děti při Závodu požárnické všestrannosti nějakou výstrojní pomůcku užít, musí s ní absolvovat celý závod. Proto by eventuelně nejvhodnější byly takovéto cyklistické rukavice, které mají volné články prstů, ale měkkou a odolnou stélku dlaně. Použití dle vlastního uvážení...

Ve středu se mimořádně skupina starších připojí ke skupině mladších, která od 17:00 má v plánu lezení a střelbu. Právě střelbu bohužel v pondělí starší vyzkoušet nemohli. V případě špatného počasí se přesuneme dovnitř, náhradní program zajištěn. Případný náhradní termín na zkoušku střílení ze vzduchovky je možný dle domluvy v pátek odpoledne.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Aktualizace 16.9.2015 (platné pro obě skupiny)

Pondělní schůzka starších (14.9.2015) proběhla od 17:30 v klubovně hasičárny. Zaměření bylo zjm. na tématiku první pomoci dle hry Plamen - pomoc při úrazu ruky a kolene, vč. doprovodu / přenosu zraněného.

Středeční schůzka (16.9.2015) proběhla také od 17:30 s podobným zaměřením. Navíc se zopakováním již dříve probrané teorie.

Nadále platí, že schůzky budou každý týden. Následující týden tradičně v pondělí 21.9.2015 starší a ve středu 23.9.2015 mladší děti. POZOR: Již od 17:00 a trvání do 18:30-18:40 hod. Na programu budou střelby ze vzduchovky a překonávání vzdálenosti po laně. Proto doporučujeme, aby děti dorazily ve funkčním sportovním oblečení vč. vhodné obuvi. Tato náplň cvičení nebude uskutečněna pouze v případě trvalého deště.

 

Tento víkend proběhne školení vedoucích MH organizované Okresním sdružením hasičů Klatovy, kterého se zúčastní dva vedoucí kroužku MH SDH Velhartice. Na tomto školení budeme mj. zjišťovat přesné informace k rozdělení do věkových kategorií a podrobnosti k podzimnímu kolu hry Plamen, která je naplánována, jak již bylo avizováno, na 17.října 2015.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Aktualizace 9.9.2015 (platné pro obě skupiny) - ČTĚTE POZORNĚ + Podklady ke stažení a video

První poprázdninová schůzka mladších dětí proběhla 9.9.2015 s cca 50% účastí členů v klubovně hasičské zbrojnice od 17:30 do 18:30.

Náplní bylo: Zopakování topografických značek, značek prostředků požární ochrany (PO), zopakování teorie požární ochrany (co čím hasit a nehasit). Novinkou pro mladší byla práce s mapou - tzv. zorientování mapy za pomoci buzoly. Dále jsme se nově naučili šátkem ošetřit zranění kolena a následný přenos zraněného na stoličce vytvořené z rukou dvou kamarádů.

Domluvili jsme se, že před soutěží podzimního kola hry Plamen (viz příspěvěk níže) budeme schůzky mladších dětí pořádat každý týden ve středu.

Příští schůzka mladších dětí proběhne tedy 16.9.2015 od 17:30 do 18:30. Náplní bude uzlování a první pomoc při zranění ruky ad.

Přespříští schůzka 23.9.2015 od 17:00 do 18:30. Náplní bude nejspíše střelecká a lezecká příprava.

Doporučujeme, aby si do příště děti doma vytiskly a vyplnily opakovací test.

Odpověď na otázku č.5 lze nalézt zde na webu v sekci Ochrana obyvatelstva, s otázkou č.8 jistě poradí rodiče. Ostatní otázky vycházejí z dokumentu Podzimní kolo Plamen - podklady. Tyto podklady jsou stěžejní pro zvládnutí Závodu požárnické všestrannosti, a to jak pro mladší, tak starší děti.

/Při problémech se zobrazením nebo stažením dokumentů kdyžtak napište e-mail správci stránek./

Příště zkontrolujeme a doladíme eventuelní nejasnosti v testu. Na příští schůzky děti budou chodit ve sportovním/pracovním oblečení a přinesou si nějaký sešit (třeba A5 linkovaný nebo čistý) a písadlo!

 

Pro představu, co nás čeká na podzimním kole hry Plamen (17.10.2015), přikládáme video:

Instruktážní video k Závodu požárnické všestrannosti ve hře Plamen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Aktualizace 7.9.2015 (platné pro obě skupiny)

První schůzka starších dětí v novém školním roce proběhla v pondělí 7.9.2015 v klubovně hasičské zbrojnice od 17:30 do 18:40. Rozjezd byl poněkud slabší - dorazila pouze třetina přihlášených členů. Pro ty, kteří se nezúčastnili a chtějí si vyzkoušet znalosti z teorie, přikládáme opakovací cvičný test, který byl náplní schůzky (dokument Word):

Opakovací test KMH ke stažení

 

V příštích setkáních kroužku se budeme připravovat na podzimní kolo soutěže Plamen, na kterou jedeme v sobotu 17.10.2015!

Náplní podzimního kola soutěže zaměřeného na všestrannost jsou:

 • střelba ze vzduchovky
 • topografie
 • uzlování
 • první pomoc
 • požární ochrana
 • překonání překážky po vodorovném laně

 

Podklady pro přípravu na podzimní kolo hry Plamen (dokument Word):

Podzimní kolo Plamen - podklady

 

1. poprázdninové setkání skupiny mladších proběhne podle plánu ve středu 9.9.2015 od 17:30 do 18:30.

Skupina starších dětí se domluví do pátku 11.9.2015 a oznámí, zda mají zájem taktéž o každotýdenní pondělní schůzky.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Aktualizace 27.8.2015

POZOR - Výjezd na soutěž do Dlouhé Vsi, který byl naplánován na sobotu 29.8.2015 se ruší!

Pravidelné schůzky kroužku začnou druhý školní týden - 7.9.2015 budou mít schůzku starší děti a 9.9.2015 mladší děti. Pro tentokrát ve stejném rozdělení jako před prázdninami. Eventuelní přechod do starší skupiny budeme řešit právě na těchto prvních schůzkách.

Sejdeme se před hasičskou zbrojnicí. Schůzky proběhnou od 17:30 hod.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Aktualizace 8.8.2015 (report ze soutěže v Lubech)

5 členů skupiny starších mladých hasičů se zúčastnilo soutěže v Lubech u Klatov. Odjeli jsme v 8:15 s DA Avia a přívěsem PPS 12, doprovod dětí byli Dufala J. a Hosnedl F.

Soutěže se zúčastnilo celkem 10 družstev (2 družstva "přípravky", tj. děti do 6 let, 3 družstva mladších a 5 družstev starších dětí). Soutěž měla celkem dvě kola. Počítal se nejlepší z dosažených časů. Náš čas v prvním kole byl 37 s, druhé kolo bylo rozhodčím nekvalifikováno kvůli chybně spojenému sacímu vedení, kdy se ani po opakovaném sání nepodařilo plně nasát vodu. Jelikož k disciplíně požární útok je potřeba 7 členů, museli jsme si vypujčit košařku z družstva Luby a rozdělovač z Bystřice n/Ú. Družstvo velhartických dětí získalo 4.místo. Do Velhartic jsme se vrátili ve 12:30.

Další fotografie v galerii SDH Luby.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Aktualizace 30.7.2015 (platné pro děti které chtějí jet na prázdninovou soutěž do Lub)

V pátek 31.7.2015 se sejdeme v 17:00 u hasičské zbrojnice za účelem domluvy a nácviku na soutěž v Lubech u Klatov, která se konná v sobotu 8.8.2015.

 

Odjezd na soutěž do Lub v sobotu 8.8.2015 v čase 8:00 od hasičské zbrojnice. Pojede vozidlo DA Avia s přívěsem PPS 12.

S sebou -jako na předchozí soutěže- nutné mít: Sportovní nebo pracovní oblečení s dlouhými nohavicemi a dlouhými rukávy, náhradní oblečení pro případ namočení (alespoň ponožky, kalhoty a triko), svačinu a pití či/popř. drobné peníze na občerstvení (bude zajištěno v místě soutěže).

Pro případ nepřízně počasí vezeme s sebou i nový rozkládací stan (pavilon) se stolem a lavicemi jako zázemí pro družstvo.

Návrat do Velhartic cca v 13:00 hod.

 

Zde k nahlédnutí pozvánka a program od pořadatele soutěže.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Aktualizace 1.7.2015 (platné pro obě skupiny)

SKUPINA STARŠÍCH:

29.6. jsme se na zahradě u hasičárny naučili práci s buzolou. Učili jsme se určit azimut bodu na mapě i v terénu. Po vysvětlení nového tématu, zopakování zásad práce s mapou a malém občerstvení jsme vyrazili s mapou do vesnice na tématickou vycházku, kde jsme užili nové znalosti a v praxi jsme celkově procvičili téma topografie. Úkolem cesty bylo vyhledávání nadzemních či podzemních hydrantů a také míst vhodných k doplňování požárních vozidel nebo čerpání přenosnou stříkačkou. Tato místa jsme cvičně zakreslovali do pracovní mapy s přiřazením vhodné značky. Nutno zmínit, že celá skupina zvládla daný úkol velmi dobře. Odhaleny byly všechny hydranty na dané trase. Cvičení trvalo od 15:30 do 17:15.

 

SKUPINA MLADŠÍCH:

1.7. jsme se po 17.hod vozdilem Avia přesunuli na hřiště, kde jsme na požadavek kropili hřiště. Děti měly možnost vyzkoušet zásahovou kombinovanou proudnici. Kropili jsme plovoucím čerpadlem a později jsme přidali i stříkačku PS12 k rozstřikovací trojnožce. Plánované téma topografie-buzola-mapy-značky jsme vzhledem k rozmarné-prázdninové náladě dětí odložili a cvičení jsme pojali vyloženě v letním duchu. Všichni zúčastnění toho využili a nenechali na sobě suchou nit. Po přestávce na mlsání jsme si společně zahráli dvě hry. Cvičení jsme po půl 7 ukončili u hasičárny.

 

 

V červenci již další pravidelné schůzky ani cvičení nebudou. Zvažujeme začít se schůzkami v průběhu srpna.

Rodiče budou informováni buď e-mailem nebo SMS a samozřejmě i zde na webu.


Pod odkazem níže si můžete stahnout dokument, ve kterém je podrobně vysvětlena práce s buzolou.

Buzola, azimut - KMH SDH.doc

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Aktualizace 17.6.2015 (platné pro obě skupiny)

SKUPINA STARŠÍCH:

další cvičení v pondělí 29.6.2015 od 15:30 do 17:00 hod. Sraz u hasičárny.

15.6. jsme měli schůzku v klubovně hasičárny. Naučili jsme se vázat zkracovačku na lanech, vysvětlili jsme si funkci sběrače, procvičili jsme topografické značky a značky technických prostředků PO. Seznámili jsme se s tóny varovných sirén.

 

SKUPINA MLADŠÍCH:

další cvičení ve středu 1.7.2015 od 17:00 do 18:30 hod. Sraz u hasičárny.

17.6. jsme se pěšky přesunuli na hřiště, kde jsme se naučili zkracovačku provazů, procvičili jsme ostatní vázácí techniky (lodní, plochá, na proudnici, tesařský) a procvičili jsme rovněž topografické značky a značky prostředků PO. Domluvili jsme se, že první prázdninový den uděláme ještě jednu schůzku.

Aktualizace 3.6.2015 (platné pro obě skupiny)

SKUPINA STARŠÍCH:

další cvičení v pondělí 15.6.2015 od 15:30 do 17:00 hod.

2.6. jsme zkoušeli nové technicky sání pro požární útok, zopakovali jsme vázání uzlů, domluvili jsme se na dětský den.

 

SKUPINA MLADŠÍCH:

další cvičení ve středu 17.6.2015 od 17:00 do 18:30 hod.

3.6. jsme na cvičili na fotbalovém hřišti požární útok. V 18:07 při cestě od hřiště zpět k hasičárně byl jednotce vyhlášen poplach, takže děti mohly vidět ostrý výjezd jednotky k požáru.

 

Cvičení budou za každého počasí!

- - - - - - - - - -

 

Aktualizace 25.5.2015 (platné pro obě skupiny)

Termíny následujícího cvičení: Pozor, změna u obou skupin!

SKUPINA STARŠÍCH: tentokrát v úterý 2.6.2015 (posun o den kvůli pondělnímu kroužku skautů) od 15:30 hod.

SKUPINA MLADŠÍCH: ve středu 3.6.2015 v novém čase - od 17:00 hod (kvůli náročnosti organizace s touto početnou a pracnější skupinou potřebujeme více vedoucích členů - ti z časových důvodů dříve dorazit nestíhají - děkujeme za pochopení).

 

Cvičení budou za každého počasí!

- - - - - - - - - -

 

 

Aktualizace 23.5.2015 (report ze soutěže v Nýrsku)

Vyrazili jsme školním autobusem Iveco v 7:15 od hasičské zbrojnice. Na soutěž doprovázeli děti vedoucí Vilma Brandtová, Jana Kovařičová, Jan Dufala a řidič autobusu pan Pavel Cába. Členů kroužku se zúčastnilo 17.

Na soutěži jsme prošli všechny disciplíny a dětem jsme vysvětlili co budou muset v příštím ročníku zvládnout. Bylo nám umožněno se cvičně zúčastit soutěžních disciplín. Z časových důvodů jsme zkusili s družstvem starších i mladších dětí pouze "požární útok". Ostatní stanoviště jsme si prošli a vysvětlili (požární útok CTIF, štafeta, štafeta dvojic).

Na samý závěr dostaly děti trochu volno a mohly si užít na skákacím hradě nebo na kolotoči.

Do Velhartic jsme se vrátili přesně ve 13:00.

FOTKY ZDE

- - - - - - - - - -

 

Aktualizace 6.5.2015 (platné pro obě skupiny mladých hasičů)

Soutěž hry Plamen - Nýrsko:

V plánu je účast (mimosoutěžní) na okresní soutěži hry Plamen, která proběhne 23.května 2015 v Nýrsku. Soutěže se zúčastníme, abychom viděli, jaké další disciplníny musíme zvládnout (Nejspíše se zúčastníme některé disciplíny, ale bez hodnocení). Hra Plamen se vždy vyhodnocuje za školní rok, tudíž pro nás bude hodnocena až soutěž v září.

Začátek je v Nýrsku od 8:00 - tzn. odjezd od hasičské zbrojnice ve Velharticích v 7:15, předpokládaný návrat po poledni. Doprava bude zajištěna hasičským vozidlem DA 12 - Avia 31 (max. 8 dětí) a školním autobusem Iveco (max. 16 dětí). Jelikož máme v obou skupinách přihlášeno přes 30 dětí, bylo by v případě velkého počtu účastníků vypraveno ještě jedno osobní auto (max. 4 děti).

 

Soutěž okrsku Velhartice - Nemilkov:

Všechna družstva dětí se představí s požárním útokem na okrskové soutěži v Nemilkově, která má stanovený datum konání na 30.května 2015. Začátek soutěže je od 14:00. Na soutěž bude možno se dopravit vozidly SDH Velhartice - od hasičské zbrojnice ve Velharticích (sraz v 13:00) nebo individuálně. Soutěžící se dostavují na místo konání v 13:30. Místo konání jako každý rok na hřišti v Nemilkově. Konec akce v 16:30-17:00.

 

 

Dotazníky na účast na soutěžích - pokyny:

Členům mladším byli dne 6.5. předány dotazníky. Starším budou dodány individuálně.

Na dotazník zakroužkujte  které z květnových soutěží se vaše dítě zúčastní. U nemilkovské soutěže navíc uveďte, zda se dostaví na místo konání individuálně nebo s hasiči.

Podepsané dotazníky skupiny mladších vybírá a předá vedoucím kroužku:

žáci ZŠ Velhartice - Roman Kopačka, žáci ZŠ Hlavňovice - Štěpán Bubela.

Výběr dotazníků v pondělí 11.5.!

 

Při soutěžních disciplínách je nutné mít tričko s dlouhým rukávem, dlouhé sportovní kalhoty nebo tepláky a uzavřenou obuv! Na obě soutěže doporučujeme přibalit dětem náhradní oblečení dle počasí, také pití a případně svačinu nebo drobné peníze na občerstvení.

- - - - - - - - - -

Aktualizace 20.5.2015 (skupina mladších)

Počasí skupině mladších nepřálo, takže se cvičení podle domluvy zrušilo a náhradní termín bude v pátek v půl čtvrté. Opět však pouze za předpokladu, že nebude pršet! 

- - - - - - - - - -

 

Aktualizace 18.5.2015 (skupina starších)

Sešli jsme se naposledy před výpravou na soutěž v Nýrsku a pilovali jsme požární útok. Musíme uznat, že ve skupině jsou všichni velice šikovní a učenliví. Jeden člen kroužku se během dnešního tréninku úspěšně zaučil do pozice strojníka (obsluha motorové střkačky PS 12) a tuto zvládá jako by měl již letitou praxi. Požární útok jsme cvičili několikrát a při té příležitosti jsme na fotbalovém hřišti vydatně pokropili vyschlý prostor u brány.

Skupina starších se rovněž v sobotu 16.5.2015 zúčastnila své první soutěže - pouťové soutěže v Hlavňovicích. Požární útok zvládli bez problémů a nezbývá jim než gratulovat a popřát mnoho úspěchu na dalších soutěžích!

Z dnešního cvičení jsme nahráli několik fotografií na rajče.

Pro účastníky sobotního výjezdu platí nezměněné informace (dřívější příspěvěk). Pro shrnutí tedy heslovitě:

Sraz v sobotu 23.5. ráno - odjezd od hasičárny v 7:15 - s sebou náhradní oblečení a alespoň jedno z triček nebo roláků musí mít dlouhý rukáv, boty uzavřené a pevné. Svačinu a pití (nebo drobné peníze). Návrat po obědě (cca v 13 hod).

- - - - - - - - - -

 

Aktualizace 6.5.2015 (skupina mladších)

Počasí překazilo na poslední chvíli plán a tak jsme se museli přesunout do KD. Tam jsme zopakovali topografické značky a vázání uzlů. Naučili jsme se rovněž nasazování a správné nastavení přileb.

Počasí se zlepšilo ve čtvrt na 5 a tak jsme šli zpět k hasičárně, kde jsme si zdůraznili zásady bezpečnosti věšení hadic na věnec věže. Seznámili jsme se s rozmístěním věcných prostředků uložených v přívěsu a stanovili jsme si pravidla pro manipulaci s prostředky.

Příště se sejdeme ve středu 20.května od 15:30 do 17:30 před hasičárnou. Pozor - pouze při přívětivém počasí. Pokud bude pršet, cvičení se zruší a stanoví se ještě týž den náhradní termín prostřednictvím webových stránek (buď na čtvrtek nebo na pátek). Momentálně nemáme na programu žádnou další činnost vhodnou ke schůzkám uvnitř budovy.

Každý dostal nakonec dotazník, ve kterém je nutno vyplnit na kterou z květnových akcí člen kroužku pojede. Pokyny v příspěvku výše.

- - - - - - - - - -

Aktualizace 5.5.2015 (skupina starších)

Sešli jsme se v 15:30 u hasičské zbrojnice a se soupravou DA + PPS jsme se přesunuli na fotbalové hřiště k nácviku požárního útoku.

Zúčastnilo se 10 členů kroužku a 4 vedoucí. Poprvé jsme postavili všechny prostředky tak jako při soutěži. Použili jsme tedy i motorovou stříkačku a nádrž na vodu. K doplňování nádrže na vodu jsme používali plovoucí čerpadlo.

Stejně jako minule jsme dali každému šanci si vyzkoušet více soutěžních pozic. Z důvodu použití tlakové vody cvičili pozice L a P proudu a rozdělovač s přilbou.

Všichni z dnešních členů kroužku si zaslouží velkou pochvalu nejen za úspěch při samotném provádění disciplíny, ale i za aktivitu při přípravě, za pozornost, kázeň a obecně dobrou spolupráci. Jen tak dál!

Příští cvičení se skupinou starších bude v pondělí 18.5.2015 od 15:30 do 17:00. Pouze při přívětivém počasí - Při dešti se cvičení ruší!

- - - - - - - - - -

 

Aktualizace 22.4.2015 (skupina mladších)

22.dubna jsme se sešli v 15:30 u hasičárny a poté jsme se v DA přesunuli k fotbalovému hřišti.

Náplň cvičení byla stejná jako u starších dne 20.4.: Trénovali jsme "požární útok", prozatím na sucho a bez použití motorové stříkačky. Zaměřili jsme se hlavně na spávné šroubování závitů sacího vedení a hadicových půlspojek, svíjení hadic. Děti byly rozděleny do dvou družstev a každý si prozkoušel minimálně dvě ze sedmi soutěžních pozic při útoku. Končili jsme až v 17:20.

Opět jsme udělali pár fotografií.

Příští schůzka mladších ve středu 6.května od 15:30 hod do 17:00 hod. V plánu je požární útok již s použitím motorové stříkačky, tedy s vodou.

Doporučujeme náhradní oblečení: alespoň ponožky, tepláky a tričko.

- - - - - - - - - -

 

Aktualizace 20.4.2015 (skupina starších)

20.dubna jsme se sešli v 15:30 u hasičárny a poté jsme se v DA přesunuli k fotbalovému hřišti.

Trénovali jsme "požární útok", prozatím na sucho a bez použití motorové stříkačky. Zaměřili jsme se hlavně na spávné šroubování závitů sacího vedení a hadicových půlspojek, svíjení hadic jak do kotouče tak překládáním.

Příští schůzka starších v úterý 5.května od 15:30 hod do 17:00 hod (vyjímečný posun termínu). V plánu je požární útok již s použitím motorové stříkačky, tedy s vodou.

Doporučujeme náhradní oblečení: alespoň ponožky, tepláky a tričko.

- - - - - - - - - -

Aktualizace 8.4.2015 (skupina mladších)

Cvičení jsme po zvážení uskutečnili v sále KD.

Téměř celý čas jsme věnovali zdokonalování ve vázání 4 uzlů, které dále budeme potřebovat umět. Někteří se velmi rychle učili a pomáhali s vázáním i ostatním kamarádům. Vyzkoušeli jsme, že přilba PZ 11 bude dostačující i pro mladší členy kroužku.

Žádáme ty, kteří nepředali ještě přihlášku do SDH s poplatkem a fotografií, aby ji předali do tohoto pátku buď vedoucí mládeže V. Brandtové nebo člence kroužku B. Volfové.

Příště začneme pracovat (při vhodném počasí) venku na hřišti na nácviku "požárního útoku".

Stejně tak jako starším, tak i mladším členům doporučujeme shlédnout do dalšího cvičení instruktážní video, které je umístěno v článku ze 7.4. (níže).

Další schůzka mladších pravidelně za 14 dní - t.j. 22.4.2015 od 15:30 do 17:00.

- - - - - - - - - -

Aktualizace 7.4.2015 (skupina starších)

Ve středu 7.4. od 15:45 do 17:00 jsme se sešli v klubovně hasičské zbrojnice.

Na začátek jsme si ukázali některé ze symbolů hasičů a záchranářů. Ve zkratce jsme osvětlili organizační záležitosti SDH. Naučili jsme se všechny potřebné druhy uzlů: Lodní uzel, tesařská smyčka, plochá smyčka a úvaz na proudnici. Dále jsme si nakreslili schéma provedení disciplíny "požární útok" (který budeme v reálu nacvičovat příště) a požární útok CTIF. Při tomto jsme prověřili znalost značek technických prostředků. Před závěrem jsme ještě vyzkoušeli nasazování a upínání přileb PZ 11, ve kterých budeme požární útok provádět.

Příští schůzka v pondělí 20.4. od 15:30 u hasičárny (pokud nebude pršet - pak platí jako místo schůzky KD).

Dětem jsme předali přihlášky a informační lístky k přihláškám do SDH (Informace o způsobu vyplnění a důvodu nutnosti registrace v článku z 28.3. níže).

Prosíme o vyplnění a předání včetně poplatku činícího 60 Kč do konce tohoto týdne. Přihlášky a peníze vybere členka kroužku B. Volfová od ostatních členů starší skupiny ve škole.

Žádáme také rodiče aby doma projednali, zda je přijatelné posunout od května (dočasně) čas kroužku (počátek cca od 16:30 - trvání potom min. do 17:30). Důvodem je pracovní vytížení vedoucích kroužku a potřeba většího počtu vedoucích při cvičeních s technikou venku. Ideálně přiložte vzkaz s vaší odpovědí k přihláškám. Děkujeme!

 

Na příště se členové kroužku mohou připravit shlédnutím instruktážního videa (délka 8 minut).

Totéž budeme nacvičovat příště venku (za splnění podmínky přívětivého počasí).

- - - - - - - - - -

Aktualizace 28.3.2015 (skupina mladších)

Ve středu 25.3. od 15:30 do 17:00 jsme s mladšími dětmi nacvičovali na dvorku za hasičárnou práci se základní výzbrojí k provádění pož. útoku.

Procvičovali jsme názvy technických prostředků a práci s nimi (spojování hadic a příslušenství, správné rozhazování a motání hadic, stříkání se džberovou stříkačkou ve dvojicích, správné rozestavení materiálu na hadicové základně, a d.)

 

Udělali jsme i pár fotografií. Tyto i další budou vkládány do externí fotogalerie

Přihlašovací jméno: hasici

Heslo: velhartice

 

REGISTRACE DĚTÍ DO SDH

Na konec jsme dětem předali registrační lístek-přihlášku do SDH a informační list k přihlášce do SDH (zaštítěného Okresním sdružením hasičů Klatovy).

Přihlásit člena kroužku do SDH je nutné pro budoucí činnost v kolektivu Mladých hasičů, zejména aby se dítě mohlo účastnit soutěží, schůzek či dalších akcí a bylo řádně pojištěno pro případ úrazu. Dítěti bude vystavena členská průkazka.

V přihlášce prosím uveďte následující údaje:

jméno a příjmení dítěte, rodné číslo dítěte, bydliště dítěte, telefonní kontakt na zákonného zástupce + podpis.

K přihlášce prosím přiložte průkazovou fotografii (nemusí být od fotografa, nutné je dodržet pouze rozměr průkazové fotografie = 3,5 x 4,5 cm).

Fotografii prosím zezadu nadepište jménem dítěte!

Vydání členského průkazu je zpoplatněno – stojí 10Kč. Jedná se o jednorázový poplatek.

Členství v SDH je zpoplatněno 50 Kč za rok.

Vyplněnou přihlášku s fotografií a 60 Kč děti odevzdají na příští schůzce tj. 8.4.2015.

- - - - - - - - - -

Aktualizace 11.3.2015 (skupina mladších)

Ve středu 11.3.2015 proběhla mezi 16. a 17. hodinou 1. schůzka s mladšími dětmi ve velhartické škole. Po úvodu v podobě představení sebe dětem jsme nechali představit se nám i je samotné. Poté jsme ústně seznámili děti s disciplínami, které budou postupně plnit v rámci hry Plamen, i s dalším plánovaným programem. Na konec jsme si připravili krátké ukázky práce s mapou, topografické značky, značky prostředků PO a práci s provazy.

Zúčastnilo se 17 nováčků.

Další schůzku mladších dětí jsme dohodli na středu 25.3.2015 od 15:30 (kdo nemůže hned v 15:30, může dorazit později) do cca 17 hod. Pokud bude přívětivé počasí (=nebude-li pršet) sejdeme se v hasičárně. Pokud by pršelo, tak schůzka proběhne v Kulturním domě ve Velharticích (=budova úřadu obce).

 

Na žádost některých rodičů jsme zvážili i páteční termín kroužku. Bohužel v současné době z organizačních důvodů nemůžeme páteční termín zajišťovat. Do budoucna si však tento bod necháváme v povědomí.

- - - - - - - - - -

Aktualizace 9.3.2015 (skupina starších)

V pondělí 9.3.2015 proběhlo mezi 16. a 17. hodinou 1. setkání se staršími dětmi v předsálí KD Velhartice.

Zúčastnilo se jej 7 nováčků.

Další schůzku starších dětí jsme dohodli na pondělí 16.3.2015 od 16:00 hod (přesunuto o týden dříve kvůli školnímu výletu) do 17:00 hod.

Při hezkém počasí se sejdeme před hasičárnou. Pokud bude velmi chladno nebo při dešti se sejdeme opět v předsálí KD.

 

Dále jsme se dohodli na úterku 7.4. (přesunuto o den kvůli Velikonocům) a pondělku 20.4.

- - - - - - - - - -

Aktualizace 6.3.2015

PRVNÍ SETKÁNÍ V RÁMCI KROUŽKU MÁ JIŽ PEVNĚ STANOVENÝ TERMÍN:

9.3.2015 (starší děti) V kulturním domě ve Velharticích a 11.3.2015 (mladší děti) mimořádně v budově velhartické školy.

Začátek v 15:45 hod (+-).

Omlouváme se těm přihlášeným, kteří mají na středu naplánovaný rybářský kroužek. O žádné informace nepřijdou, doženeme to na dalším setkání :)

- - - - - - - - - -

Kroužek mladých hasičů - obecné informace (Aktualizováno 10.3.2015)                                                                      

Připravujeme pro děti ve skupinách od 6 do 11 let a od 11 do 15 let.

Současně uvítáme i zájemce ve věku 14 let a více při zapojení do činnosti sboru vč. soutěží.

Informace ohledně kroužku budou zpočátku předávány prostřednictvím informačních listů skrz ZŠ Velhartice a ZŠ Hlavňovice, poté dětem na setkáních a hlavně a vždy i zde na internetových stránkách. Plánovaný začátek kroužku je konec února 2015 a dále pak v četnosti 2x do měsíce v odpoledních hodinách. V roce 2015 bychom se s novými členy z řad nejmladších rádi zúčastnili zkušebně květnové soutěže v Nýrsku v rámci hry Plamen. Od nového školního roku pak plánujeme se naplno zapojit s dětmi do všech činností stanov hry Plamen.

 

Kroužek povedou tito členové SDH Velhartice, na které se můžete v případě potřeby obrátit:

Vilma Brandtová ml. (referentka mládeže), Jana Kovařičová ml., Jan Dufala ml., Monika Donátová a Lukáš Velhartický.

 

Pro současné školní pololetí jsme stanovili (nebude-li potřeba vyjímečné změny) termíny kroužku takto:

Starší děti - PO - od +/- 15:45

Mladší děti - ST - od +/- 15:45

 

Předběžný informační list k shlédnutí zde:

Informace pro rodiče mladých hasičů.pdf (362442)

______________________________________________________