Kolektiv mladých hasičů

Obecné informace

Kroužek je určen pro děti od 6 do 15 let a funguje ve Velharticích od března 2015. Myšlenka na založení kroužku pro děti se začla formovat již v létě 2014. Na sklonku roku 2014 bylo odsouhlaseno založení kroužku fungujícího v rámci SDH Velhartice a byli stanoveni členové, kteří kroužek povedou. Seznam členů kroužku čítá na počátku přes 30 dětí a na jejich vedení se podílí 5 členů SDH. Aktivity kroužku jsou organizovány převážně podle směrnic hry Plamen (SH ČMS), která probíhá v průběhu celého školního roku a má několik kol s různými disciplínami. Děti byly zpočátku rozděleny podle věku do dvou skupin a jejich cvičení a schůzky probíhala odděleně. Toto rozdělení je podmínkou stanov hry Plamen 6-11 a 11-15 let a je vhodné i z důvodu potřeby odlišného přístupu k mladším vs. starším dětem. Z důvodu nižšího počtu členů je nyní aktivita organizována pro všechny děti společně. Kroužek spojuje fyzickou aktivitu (sport, zručnost při práci s vybavením), ale i učení se základům požární prevence, první pomoci, orientaci v terénu a v mapách, zásady chování při mimořádných událostech, atd. Obecně lze říci, že kroužek se zabývá nejen hasičinou, ale i s ní spojenou tématikou civilní ochrany. Důraz také klademe na získávání schopnosti týmové práce a zodpovědnosti. Kroužky mladých hasičů zapojujících se do hry Plamen fungují napříč celou ČR a počty dětí jen v okrese KT jsou řádově ve stovkách.

Četnost schůzek a cvičení kroužku je 1x za 14 dní, zpravidla ve středu (vyjímečně i častěji). Činnost probíhá po celý rok.

Vedení kroužku

Vedoucí kolektivu MH je Bc. Vilma Brandtová (ml.).

Další členové SDH Velhartice podílející se na činnosti kroužku: Jan Dufala ml., Vojtěch Bubela, Ivana Breuová, Jana Kreisová.

 

______________________________________________________