V zelené kolébce na modrém polšťáři, městečko schoulené v bezpečí spí,

ze snů ho neruší neštěstí, požáry, pro jeho ochranu hasiči bdí.

  

 

O obci Velhartice

Velhartice  leží v okrese Klatovy. Obec se skládá z 11 místních částí:

 • Velhartice
 • Braníčkov
 • Drouhaveč
 • Hory Matky Boží
 • Chotěšov
 • Jarkovice
 • Konín
 • Nemilkov
 • Radvanice
 • Stojanovice
 • Tvrdoslav

 

V některých z nich fungují spolky SDH a jednotky SDH.

 

Nadmořská výška okolní krajiny se pohybuje v rozmezí 600 až 900 metrů. Nacházíme se ve středním pošumaví s všudypřítomnými kopci a horami, potůčky, močály a lesy (převážně hustými jehličnatými). Zdolávání požárů mimo obydlené části může proto mnohdy býti komplikované a zdlouhavé. V obydlených částech hrozí i tzv. bleskové povodně, zapříčiněné nejen rozvodněním potoků a říček, ale i náplavou z okolích polí na svazích nad vesnicemi. V silných bouřkách nebývají vyjímkou stromy spadlé nebo vyvrácené do zdejších úzkých a nepřehledných silnic. Na těchto, i přes jejich nižší úroveň provozu, dochází čas od času i k dopravním nehodám.

 

S ohledem na možná rizika probíhají každoročně v rámci našeho okrsku námětová cvičení.