Plánujeme...

-- navíc kromě rutinních činností sboru a jednotky --

 

2016:

 • Hasičský ples - 6.2.2016 v KD ve Velharticích
 • Podání žádosti o přidělení dotací na pořízení nového dopravního automobilu
 • Dětský den - 5.6.2016

 

2015:

 • Hasičský ples - 7.2.2015 v KD ve Velharticích
 • Doplňování webových stránek
 • Aktualizace vizualizace zdrojů požární vody vč. hydrantů na území obce, obnovení nástěnkové činnosti /Zapojením dětí formou hry/
 • Akce pro děti  /Den dětí/ proběhl 7.6.2015/
 • Rozšíření řad o nové mladé hasiče/čky + založení dětského hasičského kroužku /započato/

 

2014:

 • Úprava nástavby a renovace karoserie vozidla CAS 25 Š706 /provedeno12/2014/
 • Úprava a přizpůsobení vozidla Avia DA 12 současným potřebám /průběžně prováděno/
 • Dovybavení věcnými prostředky zvyšujícími bezpečnost a kvalitu zásahů /uskutečněno 2014/

...