Proběhlé akce

Velhartický hasičský ples 2017

V sobotu 4.2.2017 proběhl tradiční hasičský ples SDH Velhartice. Poprvé ve Velharticích zahrála kapela Zenit z Klatov. Pro návštěvníky byla připravena bohatá prezentace firem ("tombola") v rekordním počtu 400 položek.

______________________________________________________

Dětský den Velhartice 2016

Již druhým rokem se hasiči z Velhartic významným způsobem podíleli na organizaci dětského dne. Uskutečnil se v neděli 5.6.2016. Celková koncepce akce kopírovala dětský den z roku 2015. V první části programu bylo připraveno několik stanovišť s různými zábavně-dovednostními soutěžemi. Tyto zajištovali členové kulturní komise obce Velhartice, dobrovolníci a členky SDH Velhartice. Po celou dobu bylo možno prohlídnout si vozidla zúčastněných složek IZS. Druhou část odpoledne odstartovali policejní psovodi, kterým asistovali členové Zdravotnické asistenční služby Plzeň Rescue. Jejich vtipně podané, ač v reálném prostředí vypjaté, modelové situace opět zaujaly i rozesmály nejen dětské diváky. Po povyku výtržníků, štěkotu vlčáků a střelbě pistolí přišla na řadu ukázka hasičů. Oproti loňskému roku, kdy námětem bylo zprůjezdnění zatarasené cesty a hašení venkovního požáru, jsme zvolili dramatičtější scénář – dopravní nehodu se zraněním dvou osob a požárem vozidla. K hořícímu vraku přijela jako první jednotka velhartických hasičů s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 25 - Š706 RTHP v počtu 7 mužů. Velitel vozidla rozdělil družstvo na 3 skupiny – zdravotnickou, strojní a hasičskou. Zraněné dívce poblíž vozidla se tedy ihned dostalo předlékařské pomoci od dvou hasičů. Dva hasiči obsluhovali čerpadlo a přiměšovací pěnotvorné zařízení, další dvojice v dýchací technice likvidovala požár vozidla. Po uhašení a odvětrání vozidla nasedl na místo řidiče druhý figurant. Toho přijeli ze zdemolovaného vraku vyprostit hasiči města Železná Ruda s rychlým zásahovým automobilem Nissan Navara. V tu chvíli se přihnala silná bouřka obohacená krupobitím a vyhnala většinu diváků pod značně vzdálený zástřešek. Zasahující hasiče a záchranáře však extrémní počasí neovlivnilo a v akci pokračovali. Po dokončení zásahu se nebe opět vyjasnilo, leč k připravenému opékání špekáčků pro zúčastněné děti už nedošlo (uskutečnilo se v náhradním termínu o pár týdnů později).

Fotogalerie

______________________________________________________

Velhartický hasičský bál 2016

6.února 2016, 20:00

Každoroční bál SDH Velhartice proběhl v KD ve Velharticích.

K tanci a poslechu hrála netradičně kapela Andromeda (Káčaband).

______________________________________________________

 

"FONTÁNA repete" na Horách Matky Boží 9.8.2015

Pro úspěch z roku 2014 se členové SDH HMB rozhodli doplnit i letošní program horské poutě o hasičskou fontánu. Stejně jako v roce předchozím roce se týmu účastil i jeden člen velhartických hasičů.

Letos navíc byla použita soutěžní stříkačka PS 12 SDH Velhartice, neboť na stříkačce hasičů z Hor Matky Boží den před veřejným vystoupením při poslední zkoušce "odešel motor". Akce se konala v neděli 9.8.2015 po 14. hod na fotbalovém hřišti Hory Matky Boží. Sestava byla totožná s loňským rokem, jak do hudebních skladeb a jejich počtu, tak do účastníků. Ve fontáně se však vyskytly některé nové prvky a v poslední čtvrté skladbě i nejedno překvapení. Neplánovaným nepříjemným překvapením pro všechny bylo nechtěné vytažení prodlužovacího kabelu ozvučovací soupravy v polovině třetí písně a následná párminutová odmlka..

  Společná fotografie účastníků hasičské fontány 2015

______________________________________________________

 

Dětský den ve Velharticích 2015

Pro rok 2015 se SDH Velhartice podílel nejen finančním příspěvkem na konání akce, ale i svou účastí a spoluorganizací.

Dětský den proběhl v neděli 7.6.2015 od 14 hod. na fotbalovém hřišti ve Velharticích. Kromě soutěží, které připravili členové Kulturní komise obce Velhartice, bylo zajištěno občerstvení ve stánku (členy TJ Arbo Velhartice). V druhé části programu proběhla ukázka požárního útoku Kroužku mladých hasičů - družstva skupiny starších dětí. Následovalo vystoupení psovodů PČR v podobě ukázky poslušnosti psů a několika modelových situací. Ukázky završil zásah jednotky SDH Velhartice, která předvedla likvidaci mimořádné události - konkrétně hašení požáru a zprůjezdnění příjezdové cesty k místu zásahu spadlým stromem.

Děti za splnění disciplín dostaly špekáčky, které si pak společně opekly v připraveném ohništi. Hrozící bouřka se nakonec vyhla a tak program proběhl za pěkného počasí a podle plánu. Dětské odpoledne skončilo po 17.hod.


Fotky si můžete prohlédnout v několika fotogaleriích. Ty nejlepší fotky najdete v galerii našeho člena Tomáše Šperla ml.

______________________________________________________

 

Dopoledne pro MŠ aneb Den otevřených vrat

12.května 2015, 9:30

Po dvou letech opět členové jednotky umožnili dětem z velhartické školky prohlídku techniky, výzbroje i výstroje velhartických hasičů.

Tentokrát se k početné skupině dětí ze školky přidala i třída 1. ročníku ZŠ. Děti rozdělené do dvou skupin si postupně prohlédly zásahovou cisternu Š706 a dopravní Avii, a to jak z venku tak zevnitř. Po prohlídce vozidel a jejich vybavení jsme ukázali hasičské oblečení a ochranné pomůcky. Na závěr exkurze proběhlo  focení  a děti byly předběžně pozvány na Dětský den, který letos ve Velharticích spolupořádá právě sbor velhartických hasičů.

FOTKY ZDE

______________________________________________________

 

Velhartický hasičský bál

7.února 2015, 20:00

Každoroční bál SDH Velhartice proběhl v KD ve Velharticích.

K tanci a poslechu hrál tradičně Compact.

______________________________________________________

 

Ples OSH Klatovy

08.března 2014, 19:00

Okresní sdružení v Klatovech, které zaštiťuje náš sbor dobrovolných hasičů se rozhodlo pořádat tentokrát svůj každoroční ples v KD Velhartice a požádalo nás o pomoc s organizací akce. Ta spočívala pracnou přípravou s "tomboly", kdy počet cen byl okolo 800, což je 3x více cen, než na našem vlastním...

______________________________________________________

 

Velhartický hasičský bál

08.února 2014, 19:00

Tradiční každoroční ples se i letos vydařil ke spokojenosti hasičů i občanů. Hasičský sbor tímto děkuje všem, kteří nás podporují ať už svou účastí na bále nebo poskytnutím sponzorských darů. Bál patří mezi takřka jediný zdroj peněžních prostředků do rozpočtu SDH.

______________________________________________________

 

Dopoledne pro MŠ

22.dubna 2013, 09:00

V dubnu 2013 jsme připravili den otevřených dveří pro místní mateřskou školu. Školkáčci si mohli prohlédnout hasičárnu a obě hasičská auta, která jsme vystavili venku. Všichni se mohli podívat na vybavení vozidel, do kabin vozů a na ochranné oděvy a pomůcky. Největší zájem budilo vodní dělo a místo řidiče v cisterně. Velkou zábavu děti objevili i v mluvení pomocí propojovacího zvukovodu kabin v Avii.

 

Velhartický hasičský bál

7.února 2015, 20:00

Každoroční bál SDH Velhartice proběhl v KD ve Velharticích.

K tanci a poslechu hrál tradičně Compact.