Sbor dobrovolných hasičů ve Velharticích

  • Sbor dobrovolných hasičů Velhartice je součástí Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). 

  • Územně spadá pod Okresní sdružení hasičů Klatovy (OSH Klatovy). 

  • SDH Velhartice je dle nového občanského zákoníku z hlediska právní formy "spolek" a v rejstříku je zapsán jako pobočný spolek s IČ 65579739.

  • SDH Velhartice je součástí okrsku č. 16 - Velhartice (v okrese Klatovy, v Plzeňském kraji).

  • V současnosti čítá členská základna SDH Velhartice téměř 60 osob včetně členů kroužku MH. 

  • Členy našeho sboru dobrovolných hasičů se můžou stát muži i ženy, chlapci i dívky. Přijímáme i děti ve školním věku - do kroužku mladých hasičů fungujícího od jara 2015.

 

Náš sbor se podílí na kulturním životě v obci, preventivní činnosti na úrovni PO, výchově mládých hasičů a přípravě členů do jednotky pro vstup členů do jednotky požární ochrany obce. Každoročně pořádáme zpravidla počátkem února v kulturním domě ve Velharticích hasičský bál. V roce 2014 jsme rovněž pořádali i ples Okresního sdružení hasičů Klatovy, což pro nás bylo poctou a dobrou zkušeností. Dále se účastníme oslav a kulturních akcí jiných sborů, jakož i rozloučení s členy spřátelených sborů na jejich poslední cestě. Pravidelně se družstva mužů, žen i dětí SDH Velhartice účastní okrskové hasičské soutěže v Nemilkově. Od roku 2015 se podílíme na pořádání dětského dne.

 

  • Jednatel sboru a starosta okrsku: Ing. Pavel Prosr,

  • starosta sboru: František Rech,

  • velitel sboru: Jaroslav Breu st.,

  • vedoucí kolektivu mladých hasičů: Bc.Vilma Brandtová ml.

 

SDH Velhartice jako subjekt se nepodílí na zásahové činnosti. 

K zásahům vyjíždí členové jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH obce).