Sbor dobrovolných hasičů ve Velharticích

SDH Velhartice je součástí okrsku č. 16 - Velhartice (v okrese Klatovy, v Plzeňském kraji).

Jednatel sboru a starosta okrsku je starosta obce Velhartice Ing. Pavel Prosr,

starosta sboru: František Rech,

velitel sboru: Jaroslav Breu st.,

vedoucí kolektivu mladých hasičů: Bc.Vilma Brandtová ml.

 

 

Náš sbor je zaštiťován Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS), konkrétně Okresním sdružením hasičů Klatovy (OSH Klatovy). 

SDH Velhartice je dle nového občanského zákoníku z hlediska právní formy "spolek" a v rejstříku je zapsán jako pobočný spolek s IČ 65579739.

V současnosti čítá členská základna SDH Velhartice téměř 60 osob včetně členů kroužku MH. Členy našeho sboru dobrovolných hasičů se můžou stát muži i ženy, chlapci i dívky. Nyní přijímáme i děti ve školním věku - do nového kroužku mladých hasičů fungujícího od jara 2015.

Náš sbor se podílí na kulturním životě v obci, preventivní činnosti na úrovni PO, výchově mládých hasičů a přípravě členů do jednotky pro plnění úkolů požární ochrany. Každoročně pořádáme zpravidla počátkem února v kulturním domě ve Velharticích hasičský bál. Ten je majoritním zdrojem peněžního příjmu do rozpočtu SDH. V roce 2014 jsme rovněž pořádali i ples Okresního sdružení hasičů Klatovy, což pro nás bylo poctou a dobrou zkušeností. Dále se účastníme oslav a kulturních akcí jiných sborů či rozloučení s členy spřátelených sborů na jejich poslední cestě. Pravidelně se mužstvo SDH Velhartice účastní okrskové hasičské soutěže v Nemilkově. Naše družstvo dívek se kromě okrskové soutěže účastní i řady dalších soutěží. Od roku 2015 se podílíme na pořádání dětského dne.

 

SDH Velhartice jako subjekt se nepodílí na zásahové činnosti. K zásahům vyjíždí členové jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH obce).