Starší příspěvky

______________________________________________________

 

Výjezdy jednotky 13.,14. a 19. 9. 2017

Ve středu 13. 9. 2017 se ve Velharticích dvakrát rozezněla siréna s tónem "požární poplach". Oba poplachy svolávaly hasiče k odstraňování stromů spadlých do silnic. První zásah po 13. hod. probíhal na "tankovce" u Velhartic, druhý zásah v podvečerním čase se nacházel mimo katastr obce Velhartice - na silnici u obce Keply. V obou případech se jednalo o menší stromy vylomené vlivem silného nárazového větru.
Zajímavostí druhého zásahu bylo, že v době vyhlášení poplachu se konala ve zbrojnici první poprázdninová schůzka kroužku MH a zásahové vozidlo Avia bylo navíc "vyparkované a nafoukané" před hasičárnou. Děti tak na vlastní oči viděly, jak rychle naši hasiči reagují na vyhlášení poplachu a za jak krátký čas jsou schopni vyjet k místu události :)
Dále se siréna rozezněla ve čtvrtek 14. 9. 2017 v 1:17 hod. Opět se jednalo o strom vylomený do silnice "tankovka", jen pár metrů od zásahu z předchozího dne.

O několik dní později, 19. září, se opět kvůli spadlému stromu rozezněla siréna a prořízla tak poklidné ráno ve Velharticích. Strom zcela zatarasil silnici č. 171 mezi Nemilkovem a Úlohem.

______________________________________________________


 

Výjezd jednotky 27. 7. 2017

První požár, na který byla jednotka SDH Velhartice povolána, se vyskytl v lesním porostu kopce Borek u Velhartic ze strany od "Šlajfu". Velhartičtí hasiči likvidovali požár o ploše 30 m2. Později se připojili k zásahu i sušičtí hasiči, kteří dodávali vodu na doplnění velhartické cisterny.

______________________________________________________


 

Výjezd jednotky 8. 7. 2017

Jednotce SDH Velhartice byl v 17:58 vyhlášen poplach k výjezdu na odstranění stromů hrozících pádem do silnice mezi Čeleticemi a Keply. Jednalo se o tutéž silnici, kde jsme zasahovali již na sklonku zimy, kdy se stromy pod tíhou sněhu ohýbaly a lámaly do vozovky. Tentokrát se výjezd obešel bez zásahu, neboť po příjezdu na místo bylo po provedení průzkumu zjištěno, že se nejedná o nebezpečný stav a tudíž činnost spadá do úkolů správy a údržby silnic.

______________________________________________________

 

Návštěva akce na Železné Rudě - soutěž ve vyprošťování a předávání nových vozidel 

25.6.2017 se několik členů SDH Velhartice vypravilo do Železné Rudy. Krajskou soutěž ve vyprošťování zraněných z havarovaných vozidel následovalo předání nových zásahových vozidel pro JSDH města Železná Ruda - RZA Ford Ranger a DA Volkswagen Transporter.

Oba vozy jsou v provedení 4x4 a moc se nám líbí. I my se těšíme na nový dopravní automobil. Ten by měl být dodán naší jednotce v druhém pololetí tohoto roku...
Děkujeme železnorzdským za pěkně připravenou akci, za přátelské pohoštění, chutné občerstvení a zejména chceme pogratulovat k parádním vozidlům.

 

______________________________________________________

 

Dětský den ve Velharticích 3. června 2017

I letos jsme se zapojili do organizace dětského dne. Spolupracovali jsme s členy kulturní komise obce Velhartice a svým dílem přispěl i "sokol" SK Velhartice. Celkem bylo připraveno 10 disciplín nebo stanovišť. V provozu byl díky ochotným členům SK Velhartice i stánek s občerstvením. Na ohništi bylo připraveno opékání.
Letošní akce proběhla bez dynamických ukázek složek IZS a byla tím pádem znatelně klidnější a pro organizátory i pohodovější. Oproti předchozím ročníkům však bylo ze strany hasičů připraveno mnohem více soutěžních disciplín pro děti - přesně řečeno 5.

Výčet stanovišť:

  • Džberová stříkačka
  • Překonávání vodorovného lana
  • Preventivně-výchovné stanoviště
  • Obvaziště
  • Překážková dráha

 

Fotogalerie z akce pod tímto odkazem.

______________________________________________________

 

Jarní soutěže roku 2017

Letošní soutěžní sezónu odstartovalo závěrečné kolo soutěže Plamen kolektivů mladých hasičů. Konalo se 20.5.2017 v Pačejově. Zúčastnilo se všech 9 členů kolektivu v doprovodu 5 členů SDH. Navzdory nepříliš oslnivému umístění v celoročním hodnocení soutěžních disciplín nás těší krásné druhé místo za zpracování kroniky kolektivu!

 

O týden později se nejen kolektiv mladých hasičů, ale i družstvo mužů zúčastnili okrskové soutěže v Nemilkově. Tradiční setkání sborů okrsku č. 16 Velhartice letos obohatila návštěva přátel z bavorského městečka Winzer. Tamní dobrovolní hasiči, kteří v roce 2016 věnovali naší obci zásahové vozidlo Iveco Magirus, přijali pozvání a kromě návštěvy soutěže s námi poseděli u večeře. Těšíme se na jejich příští návštěvu za rok a doufáme, že se i oni zúčastní coby soutěžní družstvo! Bohužel se nám letos (po devíti letech) nepodařilo na okrskovou soutěž sestavit dívčí družstvo.

 

Poslední soutěž jara 2017 nás čeká 1.7.2017 v Petrovicích. Tradiční pouťové soutěže na petrovickém koupališti se účastníme rádi. Sestavili jsme, podobně jako v minulých letech, smíšené družstvo (4 M + 3 Ž).

 

______________________________________________________

 

Výjezdy jednotky kvůli neprůjezdným silnicím v dubnu 2017.

27.4.2017 v 7:37 hod a 28.4.2017 ve 23:05 hod byl jednotce SDH vyhlášen poplach kvůli stromům, které pod tíhou mokrého sněhu spadly do silnice.

První zásah probíhal u Čeletic v katastru obce Hlavňovice, kde se jednalo o 1 vyvrácený slabý strom. Druhý zásah poblíž Keplů byl náročnější, protože kromě několika slabších stromů vyvrácených nebo vylomených do silnice, které bylo potřeba odstranit motorovou pilou, bylo potřebné trhacím hákem odlehčit mnoha větvím od těžkého sněhu, neboť zasahovaly do vozovky a hrozilo další padání takto zatížených stromů.

______________________________________________________

 

Den otevřených vrat pro MŠ Velhartice v dubnu 2017.

V útery 11. dubna 2017 dopoledne se 32 dětí v doprovodu tří zaměstnanců MŠ Velhartice přišlo podívat do velhartické hasičské zbrojnice. Dva velitelé družstev JSDH Velhartice a jeden člen JSDH Hory Matky Boží (strojník Pavel M.) pro ně totiž připravili "Den otevřených vrat", který se již tradičně konal po dvou letech, celkově už po třetí. I tentokrát si děti poslechli stručné info o činnosti dobrovolných hasičů ve Velharticích, prohlédli si technické vybavení i zásahová vozidla. Letos si navíc prohlédli prapor sboru, kompletně vystrojeného hasiče včetně dýchací techniky a na konec si ve dvojicích vyzkoušeli stříkání se džberovou stříkačkou. Právě díky závěrečnému bodu akce si kromě úsměvů ze stříkající vody děti odnesli i vědomí, že bez týmové práce to u hasičů nefunguje...

 

______________________________________________________

 

Zimní setkání kolektivů mladých hasičů a nové odznaky odbornosti pro rok 2017

Děti z hasičského kroužku se v sobotu 18.2.2017 zúčastnily zimního setkání kolektivů mladých hasičů. To se uskutečnilo v nové sportovní hale na Kašperských Horách. Připravena byla řada soutěží ať už s hasičskou nebo čistě sportovní tématikou.
V pátek 24.2.2017 proběhlo v naší hasičské zbrojnici přezkoušení 7 členů kroužku k získání odznaků odborností. Všichni mladí hasiči se svědomitě připravili, každý si tedy odnesl zasloužený diplom a v blízké době budou dodány i odznaky. Přezkoušení proběhlo za přítomnosti nejvyšších funkcionářů SDH Velhartice.

______________________________________________________


Cvičení a výjezd jednotky 30.12.2016

V pátek 30.12.2016 odpoledne se uskutečnilo cvičení jednotky. Náplní cvičení bylo rozdělení nové zásahové výstroje, cvičení s dýchacími přístroji a kontrola vozidel.

Večer jednotka SDH Velhartice vyjela na požár v obci Prášily. Shořel srub v keltské vesničce archeoparku. Při příjezdu naší jednotky na místo již nebylo potřeba naší pomoci a velitel zásahu po chvíli odeslal jednotku zpět na základnu.

Článek a fotografie na webu Požáry.cz

______________________________________________________

 

Po čtvrt roce opět u zásahu a opět požár automobilu - 26.11.2016

V sobotu 26.11.2016 ve 12:52 byl vyhlášen velhartickým hasičům poplach. Vyjíždělo se k požáru osobního automobilu na silnici č. 171 mezi nemilkovským nádražím a Nemilkovem. Jednotka již 4 minuty od vyhlášení poplachu vyjela se zásahovou cisternou v potřebném počtu hasičů. Po příjezdu na místo události bylo vozidlo již celé v plamenech. Nasazen byl 1 vodní proud k hašení. Posádka vozidla naštěstí stihla včas vystoupit a vyvázla bez újmy na zdraví. Později dorazili i hasiči HZS Pk ze stanice Klatovy s rychlým zásahovým automobilem Nissan Partol a cisternou Tatra Terrno1. Podmínky na místě události byly poměrně nebezpečné z důvodu husté mlhy a umístění poblíž zatáčky.

______________________________________________________

 

Letos již druhá hasičská svatba - 28.10.2016

Ve sváteční den 28.října se kamarádi z SDH Velhartice zúčastnili svatby členky Martiny V. Jako při několika předchozích svatbách jsme "zatahnutí" svatební kolony provedli na silnici u rybníka Bušek. Pro Martinu a Michala jsme připravili 2 úkoly: Zaprvné společně překonat překážku ve společné cestě - přeříznutím trámku. Zadruhé osvědčený "hasičský bowling" (V podobě jako na loňské svatbě Jany K.) - hadicemi trefit kuželky v podobě lahví s pivem. Samozřejmostí pro budoucí novomanžele byla nutnost si vyjednat a dokoupit potřebné vybavení k plnění úkolů. Pro přeříznutí trámku byli k dispozici pilky bez plátku, plastové atrapy, dětská motorová pila a na konci i pila skutečná. Následně jsme se zúčastnili i svatebního obřadu, kde jsme novomanželům pogratulovali a předali dar. Překvapení si pro své kamarády-novomanžele připravili i hasiči z Kolince, jejichž členem Michal je, a také kamarádi z HZS. Svatba hasiče s hasičkou se totiž v hasičském prostředí nebere na lehkou váhu :-)

______________________________________________________

 

Kroužek mladých hasičů na podzimním kole hry Plamen

V sobotu 15.10.2016 osm členů kolektivu mladých hasičů vyrazilo s početným doprovodem vedoucích kroužku do Nýrska, kde soutěžili s ostatními družstvy z okresu v disciplínách "závod požární všestrannosti" a "štafeta CTIF". Štafetu CTIF družstvo zvládlo velmi dobře, v ZPV však soutěžní hlídka nasbírala značné ztráty jak v čase tak v podobě trestných bodů. Kolektiv se tak v průběžném hodnocení zatím nachází na spodních pozicích, a tak budeme vyvíjet snahu, aby jarní kolo a hodnocení celoroční činnosti skóre vylepšilo.

Již je malou tradicí, že po každé soutěži si cestou domů uděláme zastávku "na něco dobrého". Tentokrát jsme navštívili nýrskou cukrárnu Oliver Café.

______________________________________________________

 

Okrskové námětové cvičení 2016

Dne 17.9.2016 se konalo námětové cvičení jednotek SDH okrsku č.16 Velhartice. Letos se organizace cvičení ujali členové chotěšovského sboru.

Sraz byl ve 14:00 v chotěšovské restauraci u hasičárny. Velice silný déšť nakonec skončil a fingovaný zásah s námětem "požár bývalého kravína v Radvanicích" mohl začít. Zvolená strategie zásahu kombinovala dálkovou dopravu vody kyvadlovou (cisternovými automobilními stříkačkami) a hadicovou (pomocí stříkaček PS-12).

Velhartičtí hasiči se zúčastnili v počtu 8 členů s vozidlem CAS 25 - Š706 RTHP: Provedli prvotní zásah z lafetové proudnice a dále 2x dodali vodu do cisterny JSDH Milínov-Hlaňovice, která rovněž hasila lafetovou proudnicí. Kyvadlovou dopravu dále zajišťovala CAS jednotky Hory Matky Boží. Horští hasiči zároveň zřídili u jednoho rybníku čerpací stanoviště pro doplňování cisteren (2 km). Další síly a prostředky nasadili jednotky SDH Chotěšov a SDH Nemilkov a sice zajištěním dálkové dopravy vody (cca 3/4km) k požářišti a nasazením 2 útočných proudů.,

Na závěr cvičení proběhlo na chotěšovské základně vyhodnocení zásahu vč. cvičeného vyplnění zpráv o zásahu.

Mapa cvičení

Nasazené prostředky:

  • SDH Hory Matky Boží: CAS 25 - Š706 RTHP, DA 12 - VW Transporter
  • SDH Nemilkov: DA 12 - A31
  • SDH Chotěšov & Stojanovice: DA 12 - A31
  • SDH Milínov: CAS K25 T815
  • SDH Velhartice: CAS 25 - Š706 RTHP

 

______________________________________________________

 

Výjezd jednotky dne 23.7.2016

Jednotka vyjížděla po 11.hod k požáru dodávky Fiat Ducato, která začala hořet během jízdy v Chotěšově směrem na Kunkovice. Jednotka SDH Velhartice dojela na místo ve velice krátkem čase od vyhlášení, a to i přes to, že zásahové vozidlo CAS 25 neparkuje z důvodu pouti v hasičské zbrojnici, ale v nedaleké stodole. Dodávka byla po příjezdu jednotky již uhašená (pomocí PHP), hasiči tedy skropili doutnající motorový prostor vodou, vypáčili kapotu, odpojili akumulátor a vyvětrali kabinu vozidla. Nikdo z posádky dodávky nebyl zraněn. Na místo se později dostavila i jednotka HZS ze stanice Sušice a vyšetřovatel. Přítomna byla i hlídka PČR z Kolince.

 

______________________________________________________

 

Jarní soutěž dětí a okrsková soutěž 2016

21.května vyrazil kolektiv mladých hasičů na jarní koly hry Plamen do Malého Boru. Soutěžilo se v disciplínách štafeta CTIF, požární útok CTIF, požární útok a štafeta dvojic. Na soutěž náš kolektiv dorazil v počtu 10 dětí + 2 vedoucí. Všechny disciplíny absolvovali naši mladí hasiči se ctí. V požárním útoku CTIF byl kolektiv bohužel diskvalifikován kvůli nesplnění časového limitu na nástřik. Po zhodnocení výsledků za celý školní rok se KMH SDH Velhartice umístil na 30. místě z 39, což není zas tak špatné vzhledem k faktům, že to byl náš první ročník soutěže a navíc jsme soutěžili za kategorii starších (i přesto, že většina členů by spadala do kategorie mladších dětí - nejmladšímu je 6 let). Po únavném horkém dni jsme za soutěžní nasazení vzali děti ještě do velhartické cukrárny, kde každý dostal nášup zmrzliny.

Foto - Plamen Malý Bor 2016

 

Děti svou činnost předvedli ještě o týden později na okrskové soutěži v Nemilkově. Letos kromě požárního útoku ukázali divákům i běh štafety CTIF. Těšně po ukončení ukázek dětí dorazila silná průtrž mračen a bouřka. Schovali jsme se tedy pod stan, který jsme předvídavě postavili na začátku soutěže. Pak už přišly na řadu soutěže žen a mužů. Velhartické ženy skončili na 3.místě a muži na 7. Úspěch se tedy nekonal, nicméně i tak jsme ze soutěže odjížděli s dobrou náladou.

Foto - okrsek Nemilkov 2016

 

______________________________________________________

 

Dětský den ve Velharticích se blíží! I letos se ukáží složky IZS...

Program bude mít podobný koncept jako vloni:
Zahájení pro veřejnost v 13:30 - soutěže pro děti a provoz hospody na hřišti s občerstvením pro děti i dospělé. V druhé části odpoledne proběhnou ukázky složek Integrovaného záchranného systému. Ukázky začnou opět psovodi Policie ČR se svými čtyřnohými parťáky. Následovat bude zásah hasičů a zdravotníků u fingované dopravní nehody s požárem automobilu. O záchranu dvou figurantů budou bojovat velhartičtí hasiči, kterým na pomoc přijedou i kolegové - Hasiči Města Železná Ruda. Ošetření zajistí Zdravotní asistenční služba Plzeň RESCUE o.s..
Odpoledne završíme opékáním na ohni. Pro děti, které se zúčastní soutěží, budou připraveny buřty a pečivo.

______________________________________________________

 

Družstvo žen SDH Velhartice na soutěži v Hlavňovicích 14.5.2016

Velhartické hasičky vybojovaly krásné 3. místo v požárním útoku a 1. místo za pivní štafetu. 

______________________________________________________

 

Exkurze kroužku MH na stanici HZS 7.5.2016

10 dětí našeho kroužku v doprovodu 2 členů SDH Velhartice se podívalo na klatovskou stanici Hasičského záchranného sboru. Exkurze trvala téměř 2,5 hodiny a během této doby jsme obešli veškerou zásahovou techniku stanice a prohlédli si i vybavení jednotlivých zásahových vozidel. Výklad byl zajímavý a poučný nejen pro děti, ale i pro jejich dospělý doprovod. Cestou zpět ještě proběhla krátká zastávka na točenou zmrzlinu...

Odjezd: 9:10, Návrat: 12:50

.

Více fotek z exkurze

______________________________________________________

 

"Zatahování" na svatbě 2 našich členů 16.4.2016

I v roce 2016 se hasiči z Velhartic účastnili svatby. Ženich i nevěsta totiž jsou členy velhartického hasičského sboru. Kamarádi z hasičských řad to samozřejmě nemohli ignorovat. Před mostem u brány velhartického hradu -místem konání svatebního obřadu- si na ně početná skupina počkala a připravila řadu úkolů jako prověrku před obřadem, zda společně zvládnou různě náročné nástrahy života. Snoubenci všechny úkoly zvládli perfektně a byli propuštěni do hradu na obřad, po kterém se ještě ženich ze strany hasičů dočkal tradičního nahození chomoutu...

 

______________________________________________________

 

První jarní cvičení roku 2016

Dne 15.4.2016 absolvovali hasiči velhartické zásahové jednotky první letošní cvičení. To spočívalo v "odzimování" přenosných motorových stříkaček a jejich prověření. Oba agregáty fungovaly bez problémů. Dále si někteří členové jednotky procvičili používání dýchacích přístrojů.

20.4.2016 pak na své první letošní cvičení venku vyrazil kolektiv mladých hasičů. Přípravu na rychle se blížící jarní kolo hry Plamen zahájil nácvikem "požárního útoku". I po dlouhém zimním období, stráveném tvorbou nástěnek (které budou brzy ke shlédnutí) a teoretickou přípravou, děti z našeho kroužku naštěstí neztratily zručnost při práci s požárním vybavením. Jejich kolektiv navíc posílil jeden nový člen.

Velhartičtí hasiči dále chystají cvičení na každoroční okrskovou soutěž v Nemilkově, která proběhne 28.5.2016 a intenzivní jsou přípravy a zařizování na letošní dětský den, naplánovaný na 5.6.2016. Plakát bude v dohledné době k dispozici. Již dnes můžeme slíbit (pokud akci nepřekazí počasí), že je na co se těšit!

______________________________________________________

 

Výjezdy jednotky 29.2. a 1.3.2016

Vlivem napadnutí těžkého morkého sněhu došlo k vyvrácení nebo zlomení několika stromů. Jednotce byl během pondělního večera až středečního rána vyhlášen poplach celkem 3x: 29.února 2016 v 19:45 a 21:25 hod a 1.března 2016 v 6:20 hod.

Ostraňovali jsme stromy na cestě mezi Velharticemi a Drouhavčí, Velharticemi a Ujčínem, na zkratce z Velhartic do Malonic i na hlavní cestě z Velhartic do Malonic (na "tankovce"). Vzhledem ke stavu silnic jsme nevyjížděli s DA Avia, ale na místa jsme se dopravovali traktorem obecního úřadu se sněžným pluhem a soukromými osobními vozy s pohonem 4x4.

______________________________________________________

 

Výjezd jednotky dne 8.2.2016

Jednotka SDH Velhartice byla 8.2.2016 v 19:35 operačním střediskem HZS povolána na odstranění spadlého stromu mezi Velharticemi a Ujčínem. Půl hodiny pro návratu domů jsme byli, tentokrát na žádost telefonickou, přivoláni na zprůjezdnění cesty do Braníčkova.

 

______________________________________________________

 

Výjezd jednotky dne 19.1.2016

V úterý 19.ledna byl v 8:55 vyhlášen poplach. Vyjeli jsme s CAS 25 - Š706 RTHP krátce po 9. hodině do Kolince k nahlášenému požáru balíku v drůbežárně nad kolineckým nádražím. Přijeli jsme k zásahu jako třetí jednotka a ihned navázali spolupráci se zasahujícími jednotkami. Domácí kolinecká jednotka již tou dobou hasila z vozidla CAS K25 - LIAZ hořící podkroví haly, a dokonce i měla zřízeno u potoka poblíž koupaliště družstvo s PS 12 a Avií, které zajišťovalo čerpací stanoviště pro cisterny. Doplnili jsme vodu do zasahující cisterny a jeli pro další. V tu chvíli jsme netušili, že se "otočíme" pro vodu ještě 15x... Na místo zásahu se v prvním sledu sjelo asi 9 jednotek. Z obce Velhartice zasahovali dále hasiči z Hor Matky Boží s cisternou. Okolo poledne na místo dorazila další speciální technika jako vyprošťovací AV-20, plošina AP-27, kontejner pro dýchací techniku a týlové zabezpečení, velitelský spojovací vůz, vůz protiplynové služby a povolány byly další jednotky z větší dojezdové vzdálenosti. Zásah velmi komplikovala zledovatělá cesta v kopci (kterou naštěstí zaměstnanci obce postupně posypali štěrkem), a hlavně silný mráz, který způsoboval zamrzání hadic, armatur, ploch kolem kolem zásahu, a co hůř - dokonce i zamrzání vzduchových brzd na některých vozidlech. Střechu haly tvořila dřevěná konstrukce opláštěná plechem, podbitá deskami, zaizolovaná vatou a polystyrenem. Požár se šířil mezi jednotlivými vrstvami a nedařilo se ho účinně likvidovat. Konstrukce střechy se nakonec zbortila. V 16:30 proběhlo střídání členů JSDH Velhartice. "Druhá směna" naší jednotky zůstala u zásahu do 21:30 hod. Tím však zásah pro některé ostatní jednotky neskončil.

 

Odkazy na články, fotografie a video:

isusice.eu

klatovský deník

facebookové stránky SDH Sušice

 

Fotografie velhartické zásahové cisterny při doplňování vody na čerpacím stanovišti (upravena).

Poskytl fotograf Martin Kramer. Děkujeme!

______________________________________________________

 

Cvičení jednotky dne 31.10.2015

V sobotu 31.října 2015 se konalo cvičení JSDH Velhartice. Hlavním úkolem cvičení bylo vyřešení závady na vozidle CAS, která negativně ovlivnila zásah dne 27.10. Dále průběžná kontrola a zkouška přenosných motorových stříkaček a plovoucího čerpadla, doplnění PHM a příprava na zimní období.

______________________________________________________

 

Výjezd jednotky dne 27.10.2015

V úterý 27.října 2015 začalo hořet ve stodole rodinného domu poblíž hasičské zbrojnice ve Velharticích. Požár vypukl ve stodolové části domu a částečně se rozšířil i do obytné části. Příčinou bylo nejspíše samovznícení lněného oleje. Jednotka SDH Velhartice byla na místě jako první. Z důvodu závady na zásahovém vozidle však nebyla schopna začít hasit z cisterny vozidla. Dalším nepříznivým faktorem byl nedostatek vody v hydrantovém systému, způsobený letošním extrémním suchem. Na hasebních pracech se tedy začala podílet naplno až další jednotka, která dorazila několik minut po domácí JPO. Velhartičtí hasiči zůstali na místě až do odpoledních hodin, aby pomáhali s likvidací následků požáru.

Zúčastněné jednotky: HZS Sušice, JSDH Kolinec, JSDH Milínov, JSDH Velhartice

 

POZOR! Byla vyhlášena sbírka na podporu rodiny Šislerových, postižených výše zmíněným neštěstím. Finanční příspěvky je možno zasílat na transparentní účet zřízený pro tento účel 115-1471580237/0100. Děkujeme za projevenou solidaritu.

 

______________________________________________________

 

Podzimní kolo hry Plamen kroužku mladých hasičů proběhlo

V sobotu 17.10.2015 se desetičlenné družstvo dětí v doprovodu 3 instruktorů kroužku a jednoho dalšího člena zúčastnilo na železnorudském Belvederu závodu požárnické všestrannosti a štafetového běhu CTIF.

Vyrazili jsme v 10:30. V první části soutěže museli soutěžící zvládnout štafetu CTIF (pro 8 závodníků) a v druhé části závod požárnické všestrannosti (ZPV), kde startovaly 2 pětičlenné hlídky.

Po celou dobu akce bylo k dispozici solidní zázemí zajištěné pořadateli, vč. občerstvení a teplých nápojů pro účastníky zdarma. Dále bylo velmi kvalitně zajištěno případné ošetření a transport pro zraněné soutěžící. Naše děti dokončili závod bez újmy a nikdo se na žádné z disciplín nevzdal. Výsledek pro započtení do celoročního hodnocení je pro kolektiv dětí SDH Velhartice 31 bodů.

Po splnění disciplín jsme při zpáteční cestě odměnili soutěžící děti ještě zastávkou v cukrárně Sněhurka na Železné Rudě (hrazeno z prostředků SDH Velhartice).

FOTKY ZDE

 

______________________________________________________

 

Děti z kroužku mladých hasičů se intenzivně připravují na říjnovou soutěž...

V předposledním týdnu září 2015 proběhla v rámci kroužku příprava na další dva okruhy závodu požárnické všestrannosti: Střelba ze vzduchovky a překonávání úseku po laně. Po předchozích cvičeních v klubovně hasičárny, kde jsme se museli naučit teoretické základy na další disciplíny (topografie, požární ochrana a prakticky uzlování), děti uvítaly fyzickou a praktickou činnost.

Na soutěž děti jedou 17.října 2015 a přípravu rozhodně nepodceňujeme.

O víkendu proběhlo školení vedoucích mládeže organizované Okresním sdružením hasičů Klatovy, kterého se zúčastnili dva vedoucí kroužku. Hlavní vedoucí kroužku navíc splnila testy III.kategorie a tím pádem SDH Velhartice plní podmínku pro účast na hře Plamen.

FOTKY ZE CVIČENÍ

 

______________________________________________________

 

Výjezd jednotky dne 3.9.2015

Velhartické JSDH byl vyhlášen poplach v 18:17 hod. Hořely stohy balíků v Liběticích u Petrovic. K zapálení došlo nejspíš od blesku. Požár zasáhl cca 70 balíků slámy. Zásahu se účastnilo 7 členů velhartických hasičů s vozidlem CAS. Dále zasahovali členové HZS i JSDH Sušice (2x CAS, 1x DA), JSDH Milínov (1x CAS), JSDH Hartmanice (1x CAS). Pod domluvě s majitelem se balíky nechaly dohořet. Ostatní stohy v okolí se ochlazovaly vodními proudy. Naše jednotka byla vyslána domů půl hodiny po půlnoci.

______________________________________________________

 

"Zatahování" na svatbě naší členky 22.8.2015

V sobotu 22.8.2015 jsme zpestřili program svatby členky SDH Velhartice Janiny K. tradičním "zatahováním" svatební kolony. Ženich s nevěstou museli zvládnout "hasičský bowling" - trefovat hadicemi lahváče.

 

______________________________________________________

 

"FONTÁNA repete" na Horách Matky Boží 9.8.2015

Pro úspěch z roku 2014 se členové SDH HMB rozhodli doplnit i letošní program horské poutě o hasičskou fontánu. Stejně jako v roce předchozím roce tým doplnil i jeden člen velhartických hasičů.

Foto, video a více info v archivu akcí.

______________________________________________________

 

Soutěž MH v Lubech 8.8.2015

5 členů starší skupiny mladých hasičů SDH Velhartice se zúčastnilo soutěže Lubech u Klatov.

 

______________________________________________________

 

Výjezd jednotky dne 31.7.2015

JSDH Velhartice byl vyhlášen poplach v 19:43 hod. Jednalo se o požár hrabanky a nízkého lesního porostu ve vrchní části Borku ze strany od Šlajfu. Vyjíždělo 5 členů jednotky s vozidlem CAS. Na místo se dále dostavily jednotky SDH Kolinec (2x CAS), SDH Milínov (1x CAS), HZS - Sušice (1x CAS) a posádka Policie ČR - OO Kolinec. Návrat do zbrojnice po doplnění cisterny ve 22:05 hod.

______________________________________________________

Dětský den ve Velharticích

Neděle 7.6.2015 od 14:00 hod,
fotbalové hřiště TJ Arbo Velhartice

 

V roce 2015 se SDH Velhartice podílel nejen finančním příspěvkem na konání akce, ale i svou účastí a spoluorganizací.

Dětský den proběhl v neděli 7.6.2015 od 14 hod. na fotbalovém hřišti ve Velharticích. Kromě soutěží, které připravili členové Kulturní komise obce Velhartice, bylo zajištěno občerstvení ve stánku (členy TJ Arbo Velhartice). V druhé části programu proběhla ukázka požárního útoku Kroužku mladých hasičů - družstva skupiny starších dětí. Následovalo vystoupení psovodů PČR v podobě ukázky poslušnosti psů a několika modelových situací. Ukázky završil zásah jednotky SDH Velhartice, která předvedla likvidaci mimořádné události - konkrétně hašení požáru a zprůjezdnění příjezdové cesty k místu zásahu zatarasené spadlým stromem.

Děti za splnění disciplín dostaly špekáčky, které si pak společně opekly na připraveném ohništi. Hrozící bouřka se nakonec vyhnula a tak program proběhl za pěkného počasí a podle plánu. Dětské odpoledne skončilo po 17.hod.


Fotky si můžete prohlédnout v několika galeriích. Ty nejlepší fotky najdete v galerii našeho člena Tomáše Šperla ml.

______________________________________________________

 

Okrsková soutěž Nemilkov 2015

Náš sbor se zúčastnil 30.5.2015 každoroční okrskové soutěže okrsku č.16 - Velhartice na hřišti v Nemilkově.

Soutěžila družstva: muži, dívky a dvě družstva dětí kroužku mladých hasičů.

Soutěž proběhla bez problémů a v pohodě. Velký potlesk sklidily děti za svá provedení pož. útoku, který zvládly s nadšením a úsměvem.

 

Děkujeme J.Šperlovi ze SDH Pích za poskytnutí jeho vydařených fotografií. Některé z nich jsou k vidění ve fotogalerii:

FOTKY ZDE

 

______________________________________________________

 

Dopoledne pro MŠ aneb Den otevřených vrat 2015:

Po dvou letech opět členové jednotky umožnili dětem z velhartické školky prohlídku techniky, výzbroje i výstroje velhartických hasičů.

Tentokrát se k početné skupině dětí ze školky přidala i třída 1. ročníku ZŠ. Děti rozdělené do dvou skupin si postupně prohlédly zásahovou cisternu Š706 a dopravní Avii, a to jak z venku tak zevnitř. Po prohlídce vozidel a jejich vybavení jsme ukázali hasičské oblečení a ochranné pomůcky. Na závěr exkurze proběhlo focení a děti byly předběžně pozvány na Dětský den, který letos ve Velharticích spolupořádá právě sbor velhartických hasičů.

FOTKY ZDE

 

______________________________________________________