Používaná vozidla a výzbroj

Cisternová automobilová stříkačka

Typ: CAS 25 - Š 706 RTHP

Výrobce: LIAZ (podvozek), Karosa (nástavba)

Označení: CAS 25 / 3500 - M2R

Volací znak: PKT 861

Osádka: 1+7

Stručná charakteristika a využití: Zásahové vozidlo zjm. pro hašení požárů pomocí vlastního nebo vnějšího zdroje vody (cisterna, hydrant, vodní plochy).

Hašení pomocí nízkotlakých hadicových výstupů, vodním dělem nebo kropicí lištou. Vybavení zahrnuje hasicí přístroje, nosítka, nastavovací žebříky, sadu nářadí, trhací háky, sekery, 4 přetlakové dýchací přístroje, ženijní nářadí a další materiál.

Určení pro smíšený provoz (silnice, lehký terén).

Stav: Přelakování vozidla v roce 2014. Malé úpravy zadní části nástavby (zrušená nádrž na pěnidlo => kufr na nářadí).

>> Karta vozidla <<

 

 

Dopravní automobil

Typ: DA 12 - A31

Výrobce: AVIA (podvozek), Karosa (nástavba)

Označení: DA 12 - L1MS

Volací znak: PKT 862

Osádka: 1+8

Stručná charakteristika a využití: Zásahové vozidlo zjm. pro přepravu požárního družstva, materiálu a pro zajištění dodávky vody nebo hašení pomocí cizích zdrojů (hydrant, vodní plochy). U nás používané pro zásahy technického charakteru (spadlé stromy, čerpání vody).

Vybavení zahrnuje přenosnou motorovou stříkačku PS 12 (se startérem), hasicí přístroje, kanystry s pěnidlem, nosítka, velkou lekárničku, sady nářadí, motorovou řetězovou pilu, plovoucí čerpadlo, ženijní nářadí a další materiál.

Určení pro silniční provoz (zpevněné povrchy).

Stav: Částečné úpravy uspořádání prostor účelových skříní nástavby, doplnění osvětlení a vybavení.

>> Karta vozidla <<

 

 

Přívěsná motorová stříkačka

Typ: PPS 12 (PPMS 12)

Výrobce: SVA (Státní výrobna autodílů)

Stručná charakteristika a využití: Jednoosý skříňový přívěs pro přepravu přenosné motorové stříkačky PS 12 a základního pož. příslušenství. Přívěs je v současné době používán pro přepravu materiálu na soutěže a cvičení. Stříkačka PS 12 v sériovém stavu.

Stav: Drobné úpravy, nátěr + nástřik podlahy a rámu (2010), nový lak (2014).

 

 

Výstroj

Členové jednotky jsou vybaveni standartními pracovními obleky PS II, lehkými zásahovými obleky Bushfire a zásahovou nadkotníkovou gore-texovou obuví. K dispozici je i několik třívrstvých "těžkých" zásahových obleků pro zásahy u požárů uvnitř budov a v chladu. Ve vozidle CAS jsou přilby MSA Gallet, DA je vybaven přilbami PZ-11. Disponujeme 4 přetlakovými dýchacími přístroji Drager a v záloze jsou i 4 podtlakové dýchací přístroje Saturn. Pro obsluhu motorové pily jsou připravené protipořezové kalhoty a rukavice. Dále jsou k dispozici vysoké brodicí kalhoty, kukly proti ohni i mrazu a několik párů holínek. Používáme různé druhy ochraných rukavic - podle typu zásahu.

 

 

Nepoužívaná (historická) vozidla

Přívěsné náhonové čerpadlo

Výrobce: ČSSR

Stručná charakteristika: Přívěsný jednoosý vozík za traktor s čerpadlem poháněným náhonovou hřídelí.

Stav: Deponováno.

 

Koněspřežná ruční stříkačka

Výrobce: R.A. Smékal, Čechy - Rakousko-Uhersko

Stručná charakteristika: Čtyřkolová stříkačka z konce 19. století. Pumpa poháněná skrz dlouhou páku lidskou silou (2+2 muži).

Stav: Deponováno.