Členové jednotky

Členem jednotky SDH Velhartice může být plnoletý občan, který:

  • absolvuje 40hodinovou přípravu (při organizačním řízení jednotky nebo cvičeních SDH),
  • je shledán obvodním lékařem jako zdravotně způsobilý,
  • v duchu hesla praporu SDH Velhartice je ochoten býti "Bližnímu ku pomoci - Vlasti ku prospěchu".

 

Členové JSDH provádějí v rámci jednotky odbornou přípravu. Určení členové se navíc účastní řady dalších školení.

 

Seznam členů JSDH Velhartice

příjmení, jméno  funkce                             označení  kurzy-odbornosti

Breu Jaroslav

velitel jednotky

V, DT

Dufala Jan ml.

zást. velitele jednotky

V, ŘP-C, MP, DT, OO

Ruda Jan, Ing.

velitel družstva

V, ŘP-C

Šperl Tomáš

strojník

S, ŘP-C

Breu Jaroslav ml.

strojník

S, ŘP-C, DT

Vilikovský Miroslav        

strojník

S, ŘP-C, MP, DT

Cába Pavel

strojník

S, ŘP-C

Šperl Tomáš ml.

st. hasič
 

Hosnedl Václav

st. hasič

DT

Rech František

st. hasič
 

Sedlák Aleš

st. hasič
DT
Velhartický Lukáš
hasič
 

DT
Dufala Jan hasič  Vysvětlivky k tabulce:

V = kurz velitelů jednotek dobrovolných hasičů

S = kurz strojníků jednotek dobrovolných hasičů

DT = kurz nositelů dýchací techniky

MP = kurz pro obsluhu motorových pil

OO = kurz ''Technik ochrany obyvatelstva"

ŘP-C = řidičský průkaz skupiny C