Využití jednotky

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Velhartice je připravena chránit majetek, zdraví i životy občanů či zvířat a životní prostředí na území obce i mimo něj.

Při akutních událostech volejte na číslo 150 nebo 112 (Krajské operační středisko).

Při situacích snesoucích prodlení lze kontaktovat obecní úřad na tel. 376 58 33 30.

 

Jednotka SDH Velhartice je vybavena prostředky pro:

-zdolávání požárů pevných a některých kaplaných látek, 

-čerpání a dopravu vody,

-odstraňování spadlých stromů nebo dřevěných konstrukcí,

-kropení povrchů asanační lištou,

-nouzové zásobování a evakuaci,

-vybranou jinou technickou pomoc.