Sbor dobrovolných hasičů & jednotka požární ochrany obce

"Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu."

Vítejte na webových stránkách velhartických hasičů! Dobrovolní hasiči jsou ve Velharticích  seskupeni jak v podobě spolku (SDH), tak obecní hasičské jednotky (JSDH). V očích místní veřejnosti jsou vnímáni jako jeden homogenní sbor. Tyto dvě instituce jsou sice po právní stránce odlišné, nicméně ve Velharticích fungují ve vzájemné synergii, takže mohou sdílet společné zázemí v jedné hasičské zbrojnici. To je podmíněno přirozeným respektem obou subjektů k činnosti druhého, jasně vymezeným kompetencím a pravidlům ve financování. Všichni členové jednotky SDH obce jsou v současné době zároveň členy spolku SDH Velhartice, což je zvyklostí, nikoliv však podmínkou.

Spolek SDH Velhartice

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Velhartice je z hlediska právní  formy pobočným spolkem, který je zastřešován Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Podporuje preventivně-výchovnou činnost a další aktivity dle cílů SH ČMS. 

více o sboru >>

Jednotka SDH Velhartice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Velhartice je organizační složkou obce Velhartice a je zřízena na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. JSDH je základní složkou integrovaného záchranného systému (IZS).

více o jednotce >>

Aktuální zprávy o našich akcích, výcviku a zásazích sledujte na fb.com/hasicivelhartice.

Snímky z některých našich akcí si můžete prohlédnout v samostatných fotoalbech.

Souhrnný přehled poskytují informační ročenky Zpravodaj velhartických hasičů.

- poslední aktualizace stránek dne 16. 6. 2022 - 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!