Sbor dobrovolných hasičů & jednotka požární ochrany obce
"Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu."

Vítejte na webových stránkách velhartických hasičů. Hasičský spolek a obecní hasičská jednotka fungují ve Velharticích ve vzájemné synergii. Díky přirozenému respektu obou subjektů  k činnosti druhého tak mohou sdílet společné zázemí v jedné hasičské zbrojnici. Spolu s tím jsou však jasně vymezeny zásady kompetencí a pravidla financování těchto dvou odlišných subjektů. V očích místní veřejnosti jsou velhartičtí hasiči vnímáni jako jeden fungující sbor.  Všichni členové jednotky SDH obce jsou v současné době zároveň také členy spolku SDH Velhartice, přičemž zde patří mezi ty nejaktivnější...

Spolek SDH Velhartice

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Velhartice je z hlediska právní  formy pobočným spolkem, který je zastřešován Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Podporuje preventivně-výchovnou činnost a další aktivity dle cílů SH ČMS. 

více o sboru >>

Jednotka SDH Velhartice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Velhartice je organizační složkou obce Velhartice a je zřízena na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. JSDH je základní složkou integrovaného záchranného systému (IZS).

více o jednotce >>