Sbor dobrovolných hasičů Velhartice

Úvodní stránka 

Vítejte na stránkách určených jak pro veřejnost, tak pro členy SDH Velhartice.

Fotogalerie SDH Velhartice na adrese https://hasicivelhartice.rajce.idnes.cz/

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

 

Hasičský bál se kvapem blíží

 

______________________________________________________

 

V silném větru opět padaly stromy - 18. 1. 2018

Ve čtvrtek 18. ledna byl krátce před půl 4 opět vyhlášen velhartickým hasičům poplach z důvodu neprůjezdných silnic v okolí. Jednotka SDH Velhartice zprůjezdnila silnici z Velhartic na Drouhavec (2 stromy), dále silnici z Nemilkova do Tvrdoslavi (1 strom), cestu z Nemilkova na Rajský Mlýn (1 strom). Na konec byli velhartičtí vysláni na silnici z Nemilkova do Čachrova, kde byl do vzrostlý strom vyvrácený šikmo přes cestu a zavešený do dalších stromů. Na takový zásah není jednotka dostatečně vybavena, a tak velitel vozidla událost skrz operační středisko předal jiné jednotce.

______________________________________________________

 

První zásah roku 2018 byl požár kůlny - 2. 1. 2018

Již 2. ledna v podvečer vyjížděli velhartičtí hasiči k požáru přístřešku s palivovým dřevem u rodinného domu v Nemilkově. Díky včasnému zásahu se podařilo uchránit většinu uskladněného dřeva i konstrukce kůlny.

______________________________________________________

 

Téma: Houkání sirény na velhartické hasičské zbrojnici

Stále častěji se ptáte, proč siréna houká kvůli "každé spadlé větvi do silnice", někdy i několikrát za den...

Jednotka SDH Velhartice je zařazena do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany a má tzv. územní působnost. Musí garatnovat výjezd od vyhlášení poplachu do 10 minut. Poplach je vyhlašován zpravidla krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru ČR. Spolu se spuštěním signálu sirény "Požární poplach" na hasičské zbrojnici jsou členům jednotky rozesílány informační hlasové a nebo SMS zprávy. Realita však neumožňuje, aby měl každý člen jednotky 24 hodin 7 dní v týdnu mobilní telefon stále v kapse a nebo, má-li ho u sebe, aby vyzvánění nebo upozornění na SMS zaregistroval a všiml si jej včas. Proto je i v dnešní době z důvodu včasného výjezdu jednotky k události nezbytné, aby hlavním způsobem vyhlášení poplachů zůstávala v našich podmínkách siréna. Jistý prostor pro diskuzi ohledně houkání sirény je otevřený ve vztahu k nočním hodinám (22-06), kdy je velká pravděpodobnost, že naprostá většina členů vyzvánění telefonu může zaznamenat okamžitě. K tomu je však potřeba jednání s HZS kraje, neboť by se jednalo o zásadní technologickou změnu v sysému vyhlašování poplachů jednotkám PO. Mějte proto na vědomí, že vyhlášení "Požárního poplachu" jednotkám skrz koncové prvky (sirény) jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV) probíhá stejně, ať už se jedná o méně či více závažnou událost.

 

 

______________________________________________________

 

Projekt

„Dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatelstva“

spolufinancován Evropskou unií.

 

Hlavním cílem předkládaného projektu je modernizace a doplnění technického vybavení Jednotky SDH Velhartice. Tohoto cíle bude dosaženo koupí nového dopravního automobilu, jenž bude využíván pro potřeby evakuace a nouzového zásobování obyvatelstva. Primárním účelem realizace tohoto projektu je zlepšení připravenosti Jednotky SDH Velhartice tak, aby byla schopna rychleji a efektivněji zasahovat u krizových situací způsobených nadprůměrnými sněhovými srážkami a masivními námrazami.

 

Registrační číslo projektu:

CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001038

______________________________________________________

 

Výjezdy jednotky 13.,14. a 19. 9. 2017

Ve středu 13. 9. 2017 se ve Velharticích dvakrát rozezněla siréna s tónem "požární poplach". Oba poplachy svolávaly hasiče k odstraňování stromů spadlých do silnic. První zásah po 13. hod. probíhal na "tankovce" u Velhartic, druhý zásah v podvečerním čase se nacházel mimo katastr obce Velhartice - na silnici u obce Keply. V obou případech se jednalo o menší stromy vylomené vlivem silného nárazového větru.
Zajímavostí druhého zásahu bylo, že v době vyhlášení poplachu se konala ve zbrojnici první poprázdninová schůzka kroužku MH a zásahové vozidlo Avia bylo navíc "vyparkované a nafoukané" před hasičárnou. Děti tak na vlastní oči viděly, jak rychle naši hasiči reagují na vyhlášení poplachu a za jak krátký čas jsou schopni vyjet k místu události :)
Dále se siréna rozezněla ve čtvrtek 14. 9. 2017 v 1:17 hod. Opět se jednalo o strom vylomený do silnice "tankovka", jen pár metrů od zásahu z předchozího dne.

O několik dní později, 19. září, se opět kvůli spadlému stromu rozezněla siréna a prořízla tak poklidné ráno ve Velharticích. Strom zcela zatarasil silnici č. 171 mezi Nemilkovem a Úlohem.

______________________________________________________


 

Výjezd jednotky 27. 7. 2017

První požár, na který byla jednotka SDH Velhartice povolána, se vyskytl v lesním porostu kopce Borek u Velhartic ze strany od "Šlajfu". Velhartičtí hasiči likvidovali požár o ploše 30 m2. Později se připojili k zásahu i sušičtí hasiči, kteří dodávali vodu na doplnění velhartické cisterny.

______________________________________________________


 

Výjezd jednotky 8. 7. 2017

Jednotce SDH Velhartice byl v 17:58 vyhlášen poplach k výjezdu na odstranění stromů hrozících pádem do silnice mezi Čeleticemi a Keply. Jednalo se o tutéž silnici, kde jsme zasahovali již na sklonku zimy, kdy se stromy pod tíhou sněhu ohýbaly a lámaly do vozovky. Tentokrát se výjezd obešel bez zásahu, neboť po příjezdu na místo bylo po provedení průzkumu zjištěno, že se nejedná o nebezpečný stav a tudíž činnost spadá do úkolů správy a údržby silnic.

______________________________________________________

 

 

Návštěva akce na Železné Rudě - soutěž ve vyprošťování a předávání nových vozidel 

25.6.2017 se několik členů SDH Velhartice vypravilo do Železné Rudy. Krajskou soutěž ve vyprošťování zraněných z havarovaných vozidel následovalo předání nových zásahových vozidel pro JSDH města Železná Ruda - RZA Ford Ranger a DA Volkswagen Transporter.

Oba vozy jsou v provedení 4x4 a moc se nám líbí. I my se těšíme na nový dopravní automobil. Ten by měl být dodán naší jednotce v druhém pololetí tohoto roku...
Děkujeme železnorzdským za pěkně připravenou akci, za přátelské pohoštění, chutné občerstvení a zejména chceme pogratulovat k parádním vozidlům.

 

______________________________________________________

 

Dětský den ve Velharticích 3. června 2017

I letos jsme se zapojili do organizace dětského dne. Spolupracovali jsme s členy kulturní komise obce Velhartice a svým dílem přispěl i "sokol" SK Velhartice. Celkem bylo připraveno 10 disciplín nebo stanovišť. V provozu byl díky ochotným členům SK Velhartice i stánek s občerstvením. Na ohništi bylo připraveno opékání.
Letošní akce proběhla bez dynamických ukázek složek IZS a byla tím pádem znatelně klidnější a pro organizátory i pohodovější. Oproti předchozím ročníkům však bylo ze strany hasičů připraveno mnohem více soutěžních disciplín pro děti - přesně řečeno 5.

Výčet stanovišť:

  • Džberová stříkačka
  • Překonávání vodorovného lana
  • Preventivně-výchovné stanoviště
  • Obvaziště
  • Překážková dráha

 

Fotogalerie z akce pod tímto odkazem.

______________________________________________________

 

Jarní soutěže roku 2017

Letošní soutěžní sezónu odstartovalo závěrečné kolo soutěže Plamen kolektivů mladých hasičů. Konalo se 20.5.2017 v Pačejově. Zúčastnilo se všech 9 členů kolektivu v doprovodu 5 členů SDH. Navzdory nepříliš oslnivému umístění v celoročním hodnocení soutěžních disciplín nás těší krásné druhé místo za zpracování kroniky kolektivu!

 

O týden později se nejen kolektiv mladých hasičů, ale i družstvo mužů zúčastnili okrskové soutěže v Nemilkově. Tradiční setkání sborů okrsku č. 16 Velhartice letos obohatila návštěva přátel z bavorského městečka Winzer. Tamní dobrovolní hasiči, kteří v roce 2016 věnovali naší obci zásahové vozidlo Iveco Magirus, přijali pozvání a kromě návštěvy soutěže s námi poseděli u večeře. Těšíme se na jejich příští návštěvu za rok a doufáme, že se i oni zúčastní coby soutěžní družstvo! Bohužel se nám letos (po devíti letech) nepodařilo na okrskovou soutěž sestavit dívčí družstvo.

 

Poslední soutěž jara 2017 nás čeká 1.7.2017 v Petrovicích. Tradiční pouťové soutěže na petrovickém koupališti se účastníme rádi. Sestavili jsme, podobně jako v minulých letech, smíšené družstvo (4 M + 3 Ž).

 

______________________________________________________

 

Výjezdy jednotky kvůli neprůjezdným silnicím v dubnu 2017.

27.4.2017 v 7:37 hod a 28.4.2017 ve 23:05 hod byl jednotce SDH vyhlášen poplach kvůli stromům, které pod tíhou mokrého sněhu spadly do silnice.

První zásah probíhal u Čeletic v katastru obce Hlavňovice, kde se jednalo o 1 vyvrácený slabý strom. Druhý zásah poblíž Keplů byl náročnější, protože kromě několika slabších stromů vyvrácených nebo vylomených do silnice, které bylo potřeba odstranit motorovou pilou, bylo potřebné trhacím hákem odlehčit mnoha větvím od těžkého sněhu, neboť zasahovaly do vozovky a hrozilo další padání takto zatížených stromů.

______________________________________________________

 

Den otevřených vrat pro MŠ Velhartice v dubnu 2017.

V útery 11. dubna 2017 dopoledne se 32 dětí v doprovodu tří zaměstnanců MŠ Velhartice přišlo podívat do velhartické hasičské zbrojnice. Dva velitelé družstev JSDH Velhartice a jeden člen JSDH Hory Matky Boží (strojník Pavel M.) pro ně totiž připravili "Den otevřených vrat", který se již tradičně konal po dvou letech, celkově už po třetí. I tentokrát si děti poslechli stručné info o činnosti dobrovolných hasičů ve Velharticích, prohlédli si technické vybavení i zásahová vozidla. Letos si navíc prohlédli prapor sboru, kompletně vystrojeného hasiče včetně dýchací techniky a na konec si ve dvojicích vyzkoušeli stříkání se džberovou stříkačkou. Právě díky závěrečnému bodu akce si kromě úsměvů ze stříkající vody děti odnesli i vědomí, že bez týmové práce to u hasičů nefunguje...

 

______________________________________________________

 

Zimní setkání kolektivů mladých hasičů a nové odznaky odbornosti pro rok 2017

Děti z hasičského kroužku se v sobotu 18.2.2017 zúčastnily zimního setkání kolektivů mladých hasičů. To se uskutečnilo v nové sportovní hale na Kašperských Horách. Připravena byla řada soutěží ať už s hasičskou nebo čistě sportovní tématikou.
V pátek 24.2.2017 proběhlo v naší hasičské zbrojnici přezkoušení 7 členů kroužku k získání odznaků odborností. Všichni mladí hasiči se svědomitě připravili, každý si tedy odnesl zasloužený diplom a v blízké době budou dodány i odznaky. Přezkoušení proběhlo za přítomnosti nejvyšších funkcionářů SDH Velhartice.