Sbor dobrovolných hasičů Velhartice

Úvodní stránka 

Vítejte na stránkách určených jak pro veřejnost, tak pro členy SDH Velhartice.

Fotogalerie SDH Velhartice na adrese https://hasicivelhartice.rajce.idnes.cz/

______________________________________________________

 

Reportáž televize FILMpro o dětském dni ve Velharticích 2. 6. 2019

 

______________________________________________________

 

______________________________________________________

______________________________________________________

Odkaz ke stažení ve formátu XPS otevřete kliknutím níže.
 

______________________________________________________

 

Téma: Houkání sirény na velhartické hasičské zbrojnici

Stále častěji se ptáte, proč siréna houká kvůli "každé spadlé větvi do silnice", někdy i několikrát za den...

Jednotka SDH Velhartice je zařazena do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany a má tzv. územní působnost. Musí garatnovat výjezd od vyhlášení poplachu do 10 minut. Poplach je vyhlašován zpravidla krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru ČR. Spolu se spuštěním signálu sirény "Požární poplach" na hasičské zbrojnici jsou členům jednotky rozesílány informační hlasové a nebo SMS zprávy. Realita však neumožňuje, aby měl každý člen jednotky 24 hodin 7 dní v týdnu mobilní telefon stále v kapse a nebo, má-li ho u sebe, aby vyzvánění nebo upozornění na SMS zaregistroval a všiml si jej včas. Proto je i v dnešní době z důvodu včasného výjezdu jednotky k události nezbytné, aby hlavním způsobem vyhlášení poplachů zůstávala v našich podmínkách siréna. Jistý prostor pro diskuzi ohledně houkání sirény je otevřený ve vztahu k nočním hodinám (22-06), kdy je velká pravděpodobnost, že naprostá většina členů vyzvánění telefonu může zaznamenat okamžitě. K tomu je však potřeba jednání s HZS kraje, neboť by se jednalo o zásadní technologickou změnu v sysému vyhlašování poplachů jednotkám PO. Mějte proto na vědomí, že vyhlášení "Požárního poplachu" jednotkám skrz koncové prvky (sirény) jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV) probíhá stejně, ať už se jedná o méně či více závažnou událost.

 

 

______________________________________________________

 

Projekt

„Dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatelstva“

spolufinancován Evropskou unií.

 

Hlavním cílem předkládaného projektu je modernizace a doplnění technického vybavení Jednotky SDH Velhartice. Tohoto cíle bude dosaženo koupí nového dopravního automobilu, jenž bude využíván pro potřeby evakuace a nouzového zásobování obyvatelstva. Primárním účelem realizace tohoto projektu je zlepšení připravenosti Jednotky SDH Velhartice tak, aby byla schopna rychleji a efektivněji zasahovat u krizových situací způsobených nadprůměrnými sněhovými srážkami a masivními námrazami.

 

Registrační číslo projektu:

CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001038