Užitečné informace

Požární řád obce Velhartice

Obecně závazná vyhláška "Požární řád obce" je k dispozici pod tímto odkazem (jako dokument word).

Zahrnuje zákonná ustanovení, pokyny pro bezpečnost při zvýšeném riziku vzniku požáru, seznam jednotek požární ochrany na území obce, seznam zdrojů vody pro hašení požáru, ad.

Připravujeme mapu zdrojů požární vody vč. hydrantů.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Pálení klestí, větví, apod.

Podle zákona o požární ochraně je občan povinen nahlásit pálení klestí a rozdělávání ohňů ve volné přírodě. Pálení lze hlásit prostřednictvím internetového formuláře.

Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání (112 a 150)!

Pro kompletní informace doporučujeme přečtení níže přiloženého souboru:

Podrobné informace k nahlašování pálení klestí a rozdělávání ohňů ve volné přírodě.pdf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Čištění a kontrola komínů

Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., musí být  prováděna údržba dle následující tabulky.

Rodinné domy spadají pod výkonostní kategorii do 50kW. Pokud se topí méně než 6 měsíců, platí lhůty sezónního provozu.

Čištění komínu sice lze provádět svépomocí, ale minimálně jednou do roka musí být komín zkontrolován osobou odborně způsobilou (kominíkem) a o kontrole musí být proveden zápis. Pro chaty a netrvale obydlené domy platí frekvence 1 kontrola a 1 čištění za rok.

Vypalování komínů jinou než odborně způsobilou osobou je zakázáno!

Dbejte na čistotu a správnou funkčnost spalinových cest. Chráníte se tím nejen před vznikem požáru v budově ale i před velmi nebezpečnou otravou oxidem uhelnatým!

Komplexní informace ohledně údržby komínů naleznete na stránkách informačního servisu HZS ČR