Ochrana obyvatelstva

Koncové prvky jednotného systému varování a vyrozumění na území obce:

Hasičská zbrojnice ve Velharticích je vybavena rotační sirénou, která je připojena na plošný varovný systém. Jako jedinná na území obce může být ovládána dálkově prostřednictvím operačního střediska IZS. V částech obce Chotěšov, Hory Matky Boží a Nemilkov jsou sirény na hasičských zbrojnicích pouze s místním ovládáním.

Dále jsou části obce vybaveny obecním rozhlasem, který může sloužit k předávání doplňujících informací v případě ohrožení.

 

Jaké signály sirény vydávají a jak na ně reagovat:

V ČR jsou ustanoveny 3 druhy signálů, které sirény mohou vydávat

  • Jedinný signál, který je určen pro řadové občany a neměl by jimi býti opomíjen, je varovný tón "Všeobecná výstraha" (signál CO). Byl zaveden 1.11.2001 nařízením ministra vnitra. Spuštění tohoto signálu nikdy není z důvodu cvičeného nebo zanedbatelného. Při zaznění tohoto 140 vteřinového kolísavého signálu se jedná o vážné ohrožení. Po tomto signálu následují upřesňující informace buď prostřednictvím místního rozhlasu, rádiových stanic státního rozhlasu*, televize nebo individuálně - např. z vozidel IZS. Signál "Všeobecná výstraha" může být spuštěn i 3x za sebou. Tento může v praxi varovat před záplavovou vlnou, silnou bouří, chemickým či radioaktivním zamořením, rozsáhlým požárem ohrožujícím větší část osídleného území, nebezpečím spojeným s teroristickým útokem či válečným konfliktem. Po zaznění varovného signálu nepanikařte! Pokud to není nezbytně nutné nepoužívejte telefony, a rozhodně pro pouhé zjištění situace nevyužívejte čísla tísňových linek! Ukryjte se v budově, zavřete okna a dveře. Další postup volte po zjištění příčin vyhlášení varování.

  • Dalším signálem sirény je "Požární poplach": Tento minutový signál s pauzou uprostřed slouží pro svolání členů jednotek dobrovolných hasičů: Neslouží k varování obyvatelstva. Při "požárním poplachu" se nemusí se jednat o požár, ani o událost na území dané obce.

  • Každou první středu v měsíci v poledne siréna spouští tzv. "Zkušební tón": Jedná se o pravidelnou povinnou zkoušku sirén, která prověřuje funkčnost varovného systému. Tento 140 sekund dlouhý nepřerušovaný tón nevaruje před nebezpečím.

 

Všeobecná výstraha

 

 

Požární poplach

 

 

Zkušební tón

 

Zásady a ukrytí po vyhlášení varovného signálu a zjištění druhu ohrožení:

  • Chemické ohrožení: Ukrytí volte ve vyšších patrech budov. Vždy pečlivě utěsněte okna, dveře i ventilační systémy (např. lepicí páskou). Připravte si případně prostředky pro individuální ochranu člověka.

  • Záplavy a povodně: Ačkoliv v okolí obce Velhartice nejsou žádná vodní díla a toky, která mohou způsobit vážnější ohrožení, můžete vás tato situace potkat jinde. Ohrožení vodou lze předpokládat na základě předchozího vývoje počasí. Pokud tón neohlašuje předem naplánovanou evakuaci, vyhledejte v okolí značně vyvýšené místo.

  • Ohrožení radioaktivním spadem nebo bombovým útokem: Nejvhodnější ukrytí je v podzemí budov co nejvíce zapuštěných vzhledem k terénu. Nutností je utěsnění a dodatečné zpevnění vchodů, oken a ventilačních šachet. Komplexní informace o zřizování improvizovaných úkrytů obsahuje metodický postup MV ČR.

  • Ostatní ohrožení nelze shrnout a obecně specifikovat. Vždy postupujte podle pokynů složek IZS a úřadů státní správy a samosprávy!

 

 

Jak se zachovat po zaznění varovného signálu všeobecná výstraha naleznete také na stránkách HZS Plzeňského kraje v sekci Ochrana obyvatelstva > Varování obyvatelstva:

Podrobnější informace o jednotném systému varování a vyrozumění (JSSV) v České republice získáte i na stránkách občanského sdružení Rescueinfo:

VarujemeVas.cz

 

 

 

 

 

*Vysílání stanice Český rozhlas Radiožurnál naladíte na 99,8 FM (Klatovy) nebo 90,6 FM (Sušice),

 vysílání stanice Český rozhlas Plzeň naladíte na 102,4 FM (Klatovy)